24-09-2019 Generation R en KOALA: de opbrengst van longitudinaal onderzoek.

Generation R onderzoekt sinds 2001 de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 kinderen in Rotterdam vanaf de vroege zwangerschap tot hun jong volwassenheid. Centraal staat de vraag waarom het ene kind zich optimaal ontwikkelt en het andere kind niet of minder. Zo ontstaat inzicht in de ontwikkeling en de groei van kinderen, het ontstaan van ziekten, gedrags-problemen en nog veel meer. Generation R levert zo een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en de zorg voor álle kinderen. Resultaten vonden o.a. hun neerslag in het actieprogramma “Kansrijke start” over het belang van de eerste 1.000 dagen van minister de Jong. In de zomer van 2017 startte een nieuw onderzoek: Generation R Next, met ouders die een zwangerschapswens hebben.
Evelien van Meel doet onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de longfunctie en het ontstaan van astma bij kinderen.
Romy zoekt naar factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van bloeddruk en bloedvaten bij moeder en kind. Ze kijkt naar het effect van leeftijd en gewicht van moeder op de cardiovasculaire ontwikkeling bij moeder en kind.

Het Maastrichtse KOALA onderzoek wil meer te weten komen over de oorzaken en het beloop van atopische aandoeningen als allergieën en astma en de ontwikkeling en groei van kinderen. Aandoeningen zoals allergie, voedsel-overgevoeligheid, hooikoorts en astma komen steeds vaker voor. Dit kan liggen aan factoren zoals borstvoeding, voedingsgewoonten, infectieziekten, de samenstelling van darmflora, antibiotica, hygiëne en stress bij moeder en kind. Mogelijk wordt de aanleg voor allergie en astma al tijdens de zwangerschap beïnvloed. De eerste levensjaren en de rol van het darm microbioom lijken cruciaal.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond, Don Houben, arts M&G, stafarts GGD Limburg Noord.

Programma

19.00 – 19.15 uur

Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15 – 20.20 uur
Opzet van Generation R.
Determinanten van longfunctie en astma bij kinderen.
Evelien van Meel
Download de presentatie

20.20 – 21.05 uur
Opzet van Generation R Next.
Determinanten bij moeder
en de cardiovasculaire ontwikkeling bij moeder en kind.
Romy Gaillard
Download de presentatie

21.05 – 21.20 uur
Pauze

21.20 – 22.10 uur
Determinanten bij het ontstaan van atopische aandoeningen bij kinderen.
Carel Thijs
Download de presentatie

22.10 uur
Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Mw. drs. E. van MeelArts promovendus, Erasmus MC Rotterdam.
Mw. dr. R. GaillardAios kindergeneeskunde, cum laude gepromoveerd, Erasmus MC Rotterdam.
Hr. dr. C. ThijsArts epidemioloog, projectleider KOALA, Maastricht University.