24-10-2023 Het zieke kind (in Akenzaal Universiteit Maastricht)

Tijdens deze PAOG avond brengen wij drie onderwerpen onder jullie aandacht.
Icterus in het eerste levensjaar. Wat zijn de actuele adviezen met betrekking tot het tijdstip van verwijzen bij aanhoudende neonatale icterus? En hoe werken we daarin samen met de huisarts? Hoe lang mag borstvoedingsicterus aanhouden? Tot welke leeftijd mag je nog hemolyse op basis van bloedgroepincompabiliteit verwachten? En welke aandoeningen staan in de differentiaal diagnose?
Jeugdartsen zien jeugdigen met beperkingen in hun dagelijks functioneren en/of schooluitval ten gevolge van long covid. Wat weten we over deze multisysteem-ziekte? Komen de symptomen van long covid bij kinderen overeen met die bij volwassenen? Er is geen curatieve therapie, maar hoe kunnen we deze kinderen toch zo effectief mogelijk begeleiden? Werken volgens het ICF-model biedt een ingang.
Hananja Boonen gaan in op de uitkomsten van haar wetenschappelijk onderzoek naar de rol van de jeugdarts bij het re-integratie proces van leerlingen met ziekteverzuim. Ze heeft onderzocht hoe jeugdartsen hun rol hierin zien. En wat helpt om de samenwerking met de school te optimaliseren. Het onderzoek geeft interessante aanknopingspunten om verder na te denken over de positie van de jeugdarts en de mogelijke doorontwikkelingen binnen de re-integratiezorg voor jongeren.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
Drs. Don Houben, arts M&G/jeugd, GGD Limburg Noord.
Dr. Birgit Levelink, kinderarts sociale pediatrie, MUMC+.

Programma

19.00 – 19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15 – 20.05 uur
De gele baby
Bas Penders

20.05 – 21.00 uur
Long covid, en wat dan?
Michiel Bannier en Birgit Levelink

21.00 – 21.15 uur
Pauze

21.15 – 22.10 uur
Re-integratie bij ziekteverzuim
Hananja Boonen
Download de presentatie

22.10 uur
Einde

Sprekers

Naam Functie
Dhr. dr. B. PendersJeugdarts KNMG, GGD Limburg Noord
Dhr. dr. M. BannierKinderarts-kinderlongarts, MUMC+
Mw. dr. B. LevelinkKinderarts sociale pediatrie, MUMC+
Mw. Msc. H. Boonen-StaelAM+G/ jeugd, GGD Zuid Limburg en docent sociale geneeskunde Maastricht University