24-11-09 Voeding en voedingsproblemen bij het kind

Op deze avond staan twee thema’s centraal, die beiden te maken hebben met voeding, opvoeding en gedrag.

Allereerst gaan wij in op eetproblemen. Ongeveer een op elke zes kinderen is een ‘slechte eter’ en ouders verzinnen veel manieren om hun kind toch maar vooral aan het eten te krijgen. Vaak verergert dan de situatie, in plaats van dat het iets oplost. Bijvoorbeeld doordat er een machtsstrijd tussen ouders en kinderen ontstaat. Maar als we eten nou eens gewoon als gedrag zien? Heeft de psychologie dan niet een bredere kijk op al die eetproblemen waar ouders en professionals lering uit kunnen halen?
Steven Pont zoekt nadrukkelijk de interactie met de zaal en vraagt u om casuïstiek aan te dragen.

Vervolgens gaan wij in op het onderwerp obstipatie. De diverse vormen en oorzaken van obstipatie bij zowel de pasgeborene, de zuigeling, de peuter als het schoolkind komen aan de orde. De oorzaken kunnen liggen op medisch vlak, op voedingsgebied, of kunnen samenhangen met leefstijl, gedrag en opvoeding. Ook al zijn de laatste aspecten niet de directe oorzaak, dan spelen zij bijna altijd een rol bij het in stand houden van de obstipatie. Dit weerspiegelt zich in de aanpak op de poeppoli.
Daarnaast wordt  ingegaan op de primair preventieve adviezen en de behandelingsmogelijkheden binnen de jeugdgezondheidszorg en de 1e lijn.

Sprekers:

Hr. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut, auteur van boeken over (jeugd-)psychologie, kinderboeken en columns (o.a. wekelijks in het Parool).

Mw. Claudia van den Camp, kinderarts (met o.a. aandachtsgebied poep- en plaspoli) in Atrium MC Parkstad te Heerlen.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Don Houben, aMG, stafarts Groene Kruis JGZ.

Programma

19.00 -19.30 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.30-19.35 uur
Opening door de voorzitter

19.35 -20.35 uur
Eten is gedrag
Hr. Steven Pont

20.35-21.00 uur
Gesprek tussen Steven Pont en de bezoekers van de avond
aan de hand van door hen in te brengen casuïstiek

21.00-22.00 uur
Obstipatie
Mw. Claudia van den Camp
Download de presentatie
Download de presentatie Mw. Delsing

22.00 uur
Afsluiting met een drankje