24-11-2015 Armoede en sociaaleconomische gezondheidsverschillen: de betekenis van Jeugdgezondheidszorg.

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een laag inkomen een kwalitatief slechtere gezondheid en een lagere levensverwachting hebben dan mensen met een hoger inkomen. Opgroeiende kinderen in arme gezinnen zijn hierdoor extra kwetsbaar en lopen meer risico. Het aantal kinderen in Nederland dat leeft in armoedesituaties blijft toenemen; deze stijgende cijfers vragen de aandacht van de Jeugdgezondheidszorg.
De eerste spreker zal ons meenemen in de weerbarstige materie rondom sociaaleconomische gezondheidsverschillen en zal vanuit deze context ingaan op “early life” en de preventieve jeugdgezondheidszorg. Welke interventies zijn kansrijk als het gaat om het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en welke hypothesen liggen hieraan ten grondslag?
De tweede spreker is auteur van de JGZ handleiding: ‘Armoede en Gezondheid van Kinderen (praktische handleiding voor de JGZ)’. Welke resultaten uit praktisch onderzoek laten zien hoe de JGZ een bijdrage levert aan het verlagen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen? Welke handvatten zijn geschikt voor toepassing door de JGZ uitvoerders?
In de derde voordracht zullen de sprekers, op interactieve wijze, het begrip armoede en de onderkenning en herkenning van armoedeproblematiek gaan doornemen. Acties die volgen uit signalering door JGZ professionals kunnen divers zijn; wat kunnen ouders zelf, wat doen ketenpartners, welke bijdrage levert de JGZ en wat kunnen we samen? De spilfunctie van de (Limburgse) gemeenten in armoedebeleid wordt nader toegelicht.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Hr. drs. Tim Jaspers, arts M&G, stafarts GGD Limburg Noord.

Programma

19.00 – 19.30 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.30 – 20.15 uur
Sociaaleconomische gezondheidsverschillen:
Individuele versus Sociale verschillen
Hr. prof. dr. Hans Bosma
Download de presentatie

20.15 – 21.00 uur
Armoede en JGZ: wat is de rol van JGZ?
Mw. dr. Carin Rots
Download de presentatie

21.00 – 22.00 uur
De JGZ in actie:
Samen sociale insluiting bevorderen
Mw. drs. Bettine Arink
Hr. Peter Verhoeckx
Download de presentatie

22.00-22.10 uur
Discussie
Afsluiting met een drankje

De PAOG nascholing JGZ vindt plaats in de Akenzaal, Faculteit 111, Universiteitssingel 40 Maastricht. Volg hiervoor de bewegwijzering.
Bij de slagboom meldt u dat u komt voor de PAOG nascholing.
U kunt uw auto gratis parkeren onder het gebouw.

Deze avond is voor 3 uur geaccrediteerd door de AbsG en accreditatie bij de V&VN is aangevraagd.
Inschrijving voor deze PAOG nascholing is nog mogelijk.
De kosten bedragen € 45, – . Dit geldt niet voor artsen, verpleegkundigen en stafmedewerkers van Limburgse JGZ 4-19 en voor artsen en stafmedewerkers van Limburgse JGZ 0-4.

U kunt zich aanmelden via onze website www.paogmaastricht.nl .
Bij verhindering uiterlijk 3 dagen voor aanvang afmelden per email: info@paogmaastricht.nl

Sprekers

Naam Functie
Hr. prof. dr. H. BosmaHoogleraar Sociale Epidemiologie, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Universiteit Maastricht.
Mw. dr. C. RotsWetenschappelijk beleidsadviseur GGD West-Brabant en onderzoeker Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant (Tranzo). Mw. drs. E.C.A. Arink, voorzitter Werkgroep kind en armoede te Venlo.
Hr. P.J.W.M. VerhoeckxBestuurslid en coördinator Stichting Leergeld Venlo.