24-3-2020 Taalontwikkeling en (laag)geletterdheid

Taal is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een jeugdige.
De Jeugdgezondheidszorg signaleert op tijd achterstanden of stoornissen in de taalontwikkeling van kinderen, zodat jeugdigen en hun ouders passende begeleiding krijgen wanneer dit nodig is.

Vanaf 2018 maken professionals in de jeugdgezondheidszorg (jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en logopedisten) gebruik van de JGZ-richtlijn Taalontwikkeling.
De richtlijn biedt informatie over de normale taalontwikkeling, inzicht in de mogelijke problemen hierbij en een overzicht van risico- en beschermende factoren. Daarnaast geeft het de JGZ handvatten om jeugdigen met een achterstand of stoornis te begeleiden.
Noëlle Uilenburg is een van de tekstschrijvers van de richtlijn. Haar bijdrage van vanavond gaat over taalontwikkeling en de richtlijn voor JGZ.

Taalontwikkelingsstoornis of TOS is waarschijnlijk de meest voorkomende ontwikkelingsstoornis; een stoornis in de taalontwikkeling is een ernstige belemmering voor een optimale ontplooiing van een kind en daarmee voor zijn of haar toekomstige plek in de samenleving. Babette Diepenveen bespreekt vanavond de resultaten van onderzoek uit haar proefschrift over vroeg-opsporing van TOS door de JGZ.

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat staat gelijk aan ongeveer 1 op de 7 mensen. Laaggeletterdheid is onder andere ook gerelateerd aan gezondheidsproblemen.
De Stichting Lezen & Schrijven en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) hebben het project ‘Op weg naar een geletterde generatie’ ontwikkeld, met als doel de intergenerationele overdracht van laaggeletterdheid een halt toe te roepen. Resultaten uit het project zijn onlangs gepresenteerd en Frauke Brouwer gaat deze met ons delen.

Programma

19.00 – 19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15 – 20.05 uur
Handvatten voor vroegtijdige herkenning van TOS binnen de jeugdgezondheidszorg
Babette Diepeveen

20.05 – 20.55 uur
Signaleren van taalproblemen; de JGZ richtlijn Taalontwikkeling
Noëlle Uilenburg

20.55 – 21.10 uur
Pauze

21.10 – 22.10 uur
Op weg naar een geletterde generatie
Frauke Brouwer

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
Tim Jaspers, arts M&G, profiel Jeugdgezondheidszorg, GGD Limburg Noord

Sprekers

Naam Functie
Mw. dr. Babette DiepeveenArts M&G, profiel jeugdgezondheidszorg
Mw. drs. Noëlle UilenburgManager/senior onderzoeker NSDSK
Mw. Frauke BrouwerProjectleider Stichting Lezen en Schrijven