24-05-2022 Hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit (Webinar)

We beginnen de avond met een lezing van Mia Frumau. Hoogbegaafdheid of zoals Mia Frumau het noemt een hoog ontwikkelingspotentieel is niet enkel het hebben van een hoge cognitieve intelligentie, met een goed geheugen en sterk analytisch vermogen. Het brein is anders bedraad, informatie gaat veel sneller en wordt diepgaander verwerkt. Doordat alles diepgaand binnenkomt is het ook vanzelfsprekend dat iemand sensitiever is en intenser leeft. Er wordt op een andere manier gedacht en het brein ontwikkelt anders. Mia Frumau zal ingaan op het herkennen en begrijpen van mensen met een hoog ontwikkelingspotentieel. Daarnaast zal ze aandacht besteden aan de attitude van de professional en de do’s en do not’s tijdens de interactie met deze cliënten. Tot slot zal ze kort aandacht besteden aan differentiaal diagnostiek zoals het whitepaper autisme-hoogbegaafdheid dit om misdiagnoses te voorkomen.

Esther Bergsma heeft verschillende (internationale) onderzoeken gedaan naar hoogsensitiviteit zowel onder kinderen als volwassenen. In haar boek “Het hoogsensitieve brein” bracht ze alle wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp samen. Tijdens de presentatie deelt ze deze inzichten zodat duidelijk wordt wat hoogsensitiviteit nu werkelijk inhoudt (en wat niet), wat het voor de praktijk van de spreekkamer betekent en welke interventies effect hebben.

Tot slot komt Karin Hilkens aan het woord over sensorische informatieverwerking, ook wel prikkelverwerking genoemd. Dit is de wijze waarop prikkels uit ons lichaam en vanuit onze omgeving, worden geregistreerd en de manier waarop deze prikkels worden verwerkt. Prikkels komen binnen via onze zintuigen en er zijn ook interne prikkels die we verwerken, zoals een honger, blaas of pijnprikkel. Sensorische informatieverwerking is belangrijk voor de basis waarop een ontwikkeling van een kind tot stand komt. Iedereen registreert en verwerkt prikkels op hun eigen manier en beïnvloeden het gedrag van een kind, maar ook van een volwassene. Zwangerschap, geboorte, ziektes, life-events en eerdere ervaringen kunnen de prikkelverwerking ‘kleuren’. Vanuit de invalshoek van prikkelverwerking kun je gedrag van een kind en het handelen van een kind ‘anders’ leren interpreteren. Ook een kind met meer of hoogbegaafdheid ervaart prikkels vanuit zichzelf of buitenaf vaak op een andere manier. Niet alleen de registratie van deze prikkels kan invloed hebben op het gedrag maar ook de manier en snelheid waarop prikkels worden verwerkt. Tijdens deze lezing leer je wat sensorische informatieverwerking inhoudt, de invloed hiervan op gedrag en wordt de link gelegd naar Hoogbegaafdheid. We leggen daarnaast ook de koppeling naar het functioneren thuis, in de klas, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.

Programma
19.00 – 19.10 uur

Digitale ontvangst

19.10 – 19.15 uur
Welkom

19.15 – 20.15 uur
Hoogbegaafdheid oftewel een Hoog OntwikkelingsPotentieel in de (G)GZ.
Drs. Mia Frumau
Download de presentatie

20.15 -20.20u
Pauze

20.20 – 21.20 uur
Hoogsensitiviteit
Drs. Esther Bergsma
Download de presentatie

21.20 – 21.30 uur
Pauze

21.30 – 22.10 uur
Sensorische informatieverwerking in relatie tot Hoogbegaafdheid
Karin Hilkens
Download de presentatie

22.10 – 22.15 uur
Afsluiting

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u van harte uit tot het bijwonen van deze
avond,
drs. Marjolein Hütten, jeugdarts KNMG, GGD Zuid Limburg.
drs. Lieke Amkreutz, jeugdarts KNMG, GGD Zuid Limburg.

Sprekers

Naam Functie
Drs. W.L. Frumau-van Pinxtendirectrice, Psychotherapeut (BIG), GZ-psycholoog (BIG), ontwikkelingspsycholoog bij PPF Centrum voor Hoog OntwikkelingsPotentieel
Drs. Esther Bergsma sociaalwetenschappelijk onderzoeker en expert hoogsensitiviteit bij Hoogsensitief.NL
Karin Hilkensergotherapeut bij Ergotherapie Midden-Limburg|Roerstreek