25-01-11 Public Health Genomics (Engelstalige avond)

De wetenschappelijke kennis over het individuele genoom neemt snel toe en nieuwe technologieën maken deze kennis steeds breder toegankelijk. Zo zal het op vrij korte termijn mogelijk worden om tegen relatief lage kosten de complete DNA-sequentie van een individu te bepalen. Deze zogenaamde WGS (Whole Genome Sequencing) kan in de praktijk bijdragen aan prenatale en neonatale diagnostiek, maar ook aan individuele en preventieve zorg. Wetenschappelijk onderzoek naar de best mogelijke toepassing van deze nieuwe inzichten en methoden in de publieke gezondheid wordt steeds urgenter. Wat betekenen deze ontwikkelingen bijvoorbeeld voor de publieke gezondheid en de organisatie van de gezondheidszorg? En wat zal dit gaan betekenen voor de praktijk van de Jeugdgezondheidszorg, in het bijzonder voor de preventie en de vroegtijdige opsporing van ziekten? Wat betekent het als in de nabije toekomst tegen geringe kosten de code van een ieders genoom ontrafeld kan worden?
Tijdens deze PAOG-avond zullen de meeste presentaties en discussies in het Engels plaatsvinden.

Sprekers: 
Prof. dr. Frans Feron, hoogleraar Jeugdgezondheidszorg
Prof. dr. Angela Brand, professor of  Public Health Genomics, director Institute for Public Health Genomics.
Dr. Petra Verdonk, assistant professor,  Institute for Public Health Genomics
Dr.Tobias Schulte in den Bäumen, assistant professor, Institute for Public Health Genomics
Mw. Elena Syurina, PhD-student, Institute for Public Health Genomics
Mw. Tomris Cesuroglu, PhD-student, Institute for Public Health Genomics

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Huub Creemers, aMG, jeugdarts GGD Zuid Limburg.

Programma

19.00 – 19.30 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.30 – 19.45 uur
Opening door de voorzitter en een
korte toelichting over astma-project: samenwerking met JGZ
Prof. dr. Edward Dompeling, kinderlongarts
Download de 1e presentatie 
Download de 2e presentatie

19.45 – 20.05 uur
“Public Health genomics: paradigmashift voor JGZ?”
Prof. dr. Frans Feron
Download de presentatie

20.05 – 20.30  uur
“Public Health Genomics: the European and International context”
-the future of youth health care is being build today-
Prof. dr. Angela Brand
Download de presentatie

20.30 – 20.55 uur
“Genomics and STIs: A Gender Lens on HPV Vaccination”
Dr. Petra Verdonk
Download de presentatie

20.55 – 21.10 uur
“Health in all Child and Youth Policies”
Dr. Tobias Schulte in den Bäumen
Download de presentatie

21.10 – 21.25 uur
“Genomic innovations. How not to get lost in translation?”
Elena Syurina
Download de presentatie

21.25 – 21.40 uur
“Perspectives in Personalized Health Care “
Tomris Cesuroglu
Download de presentatie

21.40 –  22.00 uur
General discussion, waarna afsluiting met een drankje