25-01-2022 Voedings- en eetstoornissen; Genderdysforie i.s.m. Kindergeneeskunde

Het nieuwe jaar starten we, zoals altijd, met een nascholing samen met onze collega’s van de kindergeneeskunde.
En ook nu hebben we weer veel interessante kennis om samen te delen.
Het grootste deel van de avond zal gaan over voeding en eten, en wat als dit niet vanzelf goed gaat?
Wanneer spreek je van een eetstoornis? Welke kinderen zijn er meer vatbaar voor? En wat kun je doen als je het tegen komt in je praktijk?
Hoe vaak komen eetstoornissen voor in Nederland, en in onze regio?

Een hoogleraar ‘voedings- en eetstoornissen’ (UM) die op persoonlijke titel ook betrokken is bij K-EET komt dit met ons delen, en dan ook meteen uitleggen wat K-EET is.

Als tweede onderwerp gaat een gedragswetenschapper het hebben over ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder). Wat is dit precies? Een nieuw modern verschijnsel? En wat kunnen we ermee als jeugdartsen?

Daarna zal Birgit Levelink ons meenemen in de somatiek bij eetstoornissen. Welke gevolgen hebben eetstoornissen op het lichaam en waar moet je op bedacht zijn?

We sluiten de avond af met een heel ander, maar zeer belangrijk onderwerp, waar de laatste tijd veel aandacht voor is: Genderdysforie.
Wat als een kind een sterk gevoel van onvrede heeft met het geslacht waarmee het geboren en opgegroeid is? Wanneer gaat een kind dan een traject in? En wat gebeurt er allemaal tijdens zo’n traject?

Al met al weer een heleboel kennis om te delen met jullie en volop ruimte om hier samen over te discussiëren!

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodigen we u van harte uit tot het bijwonen van deze
avond.
Mw. drs. Inge Tissen, arts M+G, strategische adviseur, GGD Limburg-Noord
Mw. dr. Birgit Levelink, kinderarts sociale pediatrie, Maastricht UMC+

Programma

19.00 – 19.10 uur
Ontvangst digitaal

19.10 – 19.50 uur
Vroegsignalering eetstoornissen
Rol K-EET
Sandra Mulkens
Download de presentatie

19.50 – 19.55 uur
Pauze

19.55 -20.35 uur
ARFID, wat is het?
Wat kunnen we ermee?
Eric Dumont

20.35 -20.45 uur
Pauze

20.45 -21.15 uur
Somatiek bij eetstoornissen
Birgit Levelink

21.20 – 22.15 uur
Genderdysforie
Lizanne Berkenbosch
Download de presentatie

Sprekers

Naam Functie
Mw. dr. S. MulkensBijzonder hoogleraar ‘Voedings- en eetstoornissen’, Universiteit Maastricht/ klinisch psycholoog-psychotherapeut, MUMC+ en SeysCentra
Hr. drs. E. DumontGedragswetenschapper, SeysCentra
Mw. dr. B. LevelinkKinderarts-sociale pediatrie, MUMC+
Mw. drs. L. BerkenboschKinderarts-fellow kinderendocrinologie, MUMC+ en Amalia kinderziekenhuis