25-03-2014 Basisaanbod preventie

Met het standpunt, dat de staatssecretaris van VWS eind juni 2013 heeft ingenomen over het advies van de commissie De Winter, zijn de contouren van het nieuwe Basispakket JGZ duidelijk geworden. Hoewel de formalisering daarvan nog zijn weerslag moet krijgen in de aanpassing van de Wet Publieke Gezondheid en het Besluit Publieke Gezondheid, is het NCJ al bezig met de voorbereiding van producten om de JGZ-organisaties te ondersteunen bij de implementatie van het nieuwe pakket.
Elise Buiting is lid van de Commissie de Winter en zal over de inhoud van het nieuwe basistakenpakket spreken.

Het NCJ is  bezig een zogenaamde toolkit te ontwikkelen, waarin o.a. de inhoud, de momenten van contact en de verschillende uitvoeringsvarianten van het nieuwe Basispakket zijn opgenomen. Zij maken hierbij gebruik van alle ervaringen, die zijn opgedaan in de diverse flexibiliseringstrajecten uit het land. Voor de begeleiding van dit traject is op persoonlijke titel een begeleidingscommissie ingesteld, met vertegenwoordigers uit het JGZ-veld. Een van de leden is Frans Feron.  Hij zal ingaan op de toolkit en de huidige stand van zaken.

Wat betekent dit alles nu voor de praktische  uitvoering van de JGZ ?
Elise Buiting zal bespreken  hoe de GGD van Hart voor Brabant bezig is het basispakket  JGZ 2015 concreet in te vullen.

Mede namens de stichting PAOG-JGZ nodig ik uit tot het bijwonen van deze avond,
Mw. Mirjam van der Voort-van Soest, arts M&G, GGD Zuid Limburg.

Sprekers

Naam Functie
Mw. drs. Elise Buitingarts M&G, stafarts GGD Hart voor Brabant en lid commissie de Winter 2013.
Hr. prof. dr. Frans Feronarts M&G, hoogleraar Sociale Geneeskunde in het bijzonder JGZ, Universiteit Maastricht.

Programma

Tijd van Tot Beschrijving Presentatie(s)
19:0019:30Ontvangst met koffie/thee en registratie
19:3020:20De JGZ, een stevig fundament
De inhoud van een nieuw basispakket JGZ (advies de Winter)
Mw. drs. E. Buiting
DownloadenDownloadenDownloaden
20:2021:30JGZ – wegens succes geprolongeerd…
Hr. prof. dr. F. Feron
Downloaden
21:3021:50Voorbeeld uit de praktijk
Mw. drs. E. Buiting
21:5022:10Forumdiscussie
22:10Na afloop bent u welkom voor een drankje