25-05-10 Capita Selecta

Op deze avond staan drie heel verschillende thema’s centraal.
Allereerst gaan wij in op eetproblemen. Ongeveer een op elke zes kinderen is een ‘slechte eter’ en ouders verzinnen veel manieren om hun kind toch maar vooral aan het eten te krijgen. Vaak verergert dan de situatie, in plaats van dat het iets oplost. Bijvoorbeeld doordat er een machtsstrijd tussen ouders en kinderen ontstaat. Maar als we eten nou eens gewoon als gedrag zien? Heeft de psychologie dan niet een bredere kijk op al die eetproblemen waar ouders en professionals lering uit kunnen halen?
Steven Pont zoekt nadrukkelijk de interactie met de zaal en vraagt u om casuïstiek aan te dragen.
Vervolgens gaan wij in op het onderwerp reflux op de kinderleeftijd. Vooral de vragen uit de dagelijkse praktijk .  Wanneer moet je denken aan een pathologische reflux? Wat zijn de consequenties van een pathologische reflux? Hoe diagnosticeer je een pathologische reflux. Ook de therapie en de lange termijn effecten komen aan bod.
Als laatste onderwerp richten wij ons op kinderen met een spastische hemiplegie en de mogelijkheden en effecten van interventie zowel medicamenteus als paramedische therapie.
Het belooft een zeer gevarieerde avond te worden.

Sprekers:
Hr. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut, auteur van boeken over (jeugd-)
psychologie, kinderboeken en columns (o.a. wekelijks in het Parool).
Hr. Walther Tjon A Ten, kinderarts,Maxima Medisch Centrum Veldhoven
Hr . Eugene Rameckers, PhD,PPT, Adelante Zorggroep Valkenburg

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Huub Creemers, aMG, jeugdarts GGD Zuid Limburg.

Programma

19.00 -19.30 uur 
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.30-19.35 uur
Opening door de voorzitter

19.35 -20.25 uur
Eten is gedrag
Hr. Steven Pont

20.25-21.15 uur
Gastro-oesophageale reflux bij zuigelingen
Hr.Walther Tjon A Ten
Download de presentatie

21.15-22.00 uur
Manuele krachtsproblemen bij kinderen met een unilaterale cerebrale parese en de mogelijkheden en effecten van interventie
Hr Eugene Rameckers
Download de presentatie

22.00 uur
Afsluiting met een drankje