25-05-2021 Motoriek (WEBINAR)

Motoriek, bewegingen van kinderen, wanneer is dit afwijkend, wanneer is het normale ontwikkeling?
Wanneer is het late rijping en wanneer moeten wij als jeugdartsen er iets mee?
Het blijven moeilijke vraag!

En daarom gaan we er vanavond er verder op in.

Als eerste zal Kenniscentrum Sport en bewegen zich presenteren.
Zij zullen de richtlijnen motorische ontwikkeling en houding en bewegen globaal doornemen. En het daarna gaan hebben over wat wij kunnen doen ter preventie.
Welke adviezen kunnen wij aan ouders meegeven, om ervoor te zorgen dat de motorische ontwikkeling zo goed mogelijk gaat? En kunnen wij als JGZ misschien ook het goede voorbeeld geven? Bijvoorbeeld door de inrichting van onze onderzoeks- en of wachtruimtes?

Daarna zal een kinderrevalidatie arts het overnemen. En op veler verzoek met name ingaan op DCD. Wat is het? Wanneer moeten we verwijzen? Wat is de prognose?

Als laatste gaan we samen kijken naar bewegende kinderen. Hetty Gorter, kinderfysiotherapeut neemt ons mee aan de hand van vele filmpjes.
Wat zien we? Is dat normale ontwikkeling? Of juist niet?

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodigen we u van harte uit tot het bijwonen van deze avond.
Drs. Inge Tissen, arts M&G, strategische adviseur, GGD Limburg-Noord
Drs. Birgit Levelink, kinderarts sociale pediatrie, Maastricht UMC+

Programma

19.00 – 19.10 uur
Ontvangst

19.10 – 20.10 uur
Kenniscentrum Sport en bewegen
Preventie
Noor Willemsen
Rebecca Beck
Download hier de presentatie
Download de Bijlage met links

20.10 – 20.15 uur
Pauze

20.15 – 21.05 uur
DCD
Nienke Haga, Bertie van der Leij, Judith Sparidans
Download de presentatie

21.05 – 21.10 uur
Pauze

21.10 – 22.10 uur
Kijken naar motoriek
Hetty Gorter
Download de presentatie

21.50 – 22.10 uur
Quiz

Sprekers

Naam Functie
Mw. N. Willemsen Kenniscentrum Sport en Bewegen
Mw. R. BeckKenniscentrum Sport en Bewegen
Mw. drs. N. HagaKinderrevalidatiearts
Mw. drs. B. van der LeijKinderrevalidatiearts
Mw. drs. J. SparidansKinderrevalidatiearts
Mw. H. Gorterkinderfysiotherapeut ‎Revalidatiecentrum het Roessingh