25-09-2012 Ziek op school, en dan?

Ziek worden hoort bij het leven, dus ook bij naar school gaan. 
Langdurige ziekte, of zeer regelmatig ziek zijn, kan leiden tot schooluitval en zo een belemmering vormen voor het behalen van een startkwalificatie binnen het onderwijs.  Ziekte en ziektegedrag kan belemmerend werken op  uiteindelijk gezond volwassen maatschappelijk functioneren in brede zin. 
Binnen regelgeving, waarin de overheid zich sterk maakt om voortijdige schooluitval  te voorkomen (Aanval op Schooluitval), past een actieve benadering vanuit meerdere invalshoeken en disciplines, waaronder jeugdgezondheidszorg. 
Het weer terug begeleiden van zieke leerlingen naar school is in ons werk iets, dat we nog niet vanzelfsprekend doen; toch behoort deze taak ook tot sociaal-geneeskundig denken en handelen, vergelijk het met arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. 
En als een leerling langdurig ziek is: wie verzorgt dan het onderwijs, en op welke wijze gebeurt dit? 
De sprekers van vanavond gaan samen met jullie in op deze onderwerpen. 
Het thema van vanavond is overigens niet alleen relevant voor collega’s uit de 4-19 jarige zorg, maar ook voor de collega’s die werkzaam zijn binnen de 0-4 jarige zorg, aangezien jonge ouders soms ook schoolgaande jongeren of schooluitvallers zijn.  
Wij wensen jullie een leerzame avond toe. 

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond, 
Tim Jaspers, arts Maatschappij en Gezondheid, profiel Jeugdgezondheidszorg 
GGD Limburg-Noord (onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord)

Sprekers

Naam Functie
Mevrouw drs. Yvonne Vannestearts Maatschappij en Gezondheid, profielen Jeugdgezondheidszorg en Beleid en Advisering, GGD West Brabant, Universiteit van Tilburg (Tranzo).
Mevrouw drs. Barbara van Wijkonderzoeker, Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo).
De heer Wiel Zautsenconsulent/coördinator Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen, IJsselgroep/Expertis, regio Limburg Midden en Zuid.

Programma

Tijd van Tot Beschrijving Presentatie(s)
19:0019:30Ontvangst met koffie / thee en registratie
19:3020:30Samen werken aan ziekteverzuimbegeleiding. Welke rol is er weggelegd voor de jeugdgezondheidszorg en de jeugdarts?
Mw. drs. Y. Vanneste
Downloaden
20:3021:15Voortijdig schoolverlaten en de rol van jeugdgezondheidszorg bij terugkeer naar het onderwijs
Mw. drs. B. van Wijk
Downloaden
21:1522:00Onderwijs aan Zieke Leerlingen
Hr. W. Zautsen
Downloaden
22:00Afsluting met een drankje