25-11-08 Multiprobleem gezin

Ernstige incidenten als de “tragische brand in Roermond” en “Savannah” richten de focus van maatschappij, politiek, overheden en instellingen sterk op multiprobleemkinderen en –gezinnen.
De spin-off van deze ernstige incidenten heeft z’n weerslag gevonden in Operatie Jong onder aanvoering van Stefan van Eijck, het Programmaministerie van Jeugd en Gezin en de operationalisering naar Centra Jeugd en Gezin, EKD, Regionale Verwijsindex, zorgcoördinatie en evidencebased interventieprogramma’s als Samen Starten, Triple P en Voorzorg.
Voor jeugdgezondheidszorg betekent dit dat er naast de focus op vroegsignalering en doorverwijzing een sterke focus ligt op zorg voor multiprobleemgezinnen. Dit kan alleen worden uitgevoerd in ketenverband, met goede werkafspraken in de keten en met methodisch werken.
Op deze avond willen we u meevoeren in de lastige praktijk van multiprobleemgezinnen waar JGZ mee te maken heeft, de gemeentelijke visie op zorgcoördinatie en interventieprogramma’s en –methodieken in geval van multiprobleemgezinnen.

Sprekers:
Mw. Maria Savelberg, arts M&G, GGD Noord- en Midden-Limburg
Mw. Gonnie Poell, regisseur jeugdzorg, gemeente Weert
Mw. Alexandra Lemmen-Puts, coördinator CMPG, Wel.kom
Mw. Monique Bruijnen en Mw. Jacqueline van den Berg, Voorzorg-verpleegkundigen, Zorggroep Noord- en Midden-Limburg

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodigen wij u uit tot het bijwonen van deze avond,
Hr. Tjaard Groendijk, manager JGZ GGD Noord- en Midden-Limburg

Programma
19.00-19.30 uur
Ontvangst met koffie/ thee
Registratie

19.30-19.40 uur
Welkom en opening
Hr. Tjaard Groendijk

Inleiding

Interessante informatie

www.voorzorg.info

19.40 – 20.10 uur
Wie heeft er nou eigenlijk de touwtjes in handen bij multiprobleemgezinnen?
Mw. Maria Savelberg

20.10 -20.40 uur
Zorgcoördinatie, de visie van de gemeente.
Mw. Gonnie Poell

20.40 – 21.10 uur
Coördinatiepunt multiprobleemgezinnen (CMPG) in de gemeente Venlo, praktijk en ervaringen.
Mw. Alexandra Lemmen – Puts
Download de presentatie

Download de evaluatie

21.10 – 21.40 uur
Voorzorg, prenataal programma voor vroegsignalering en ondersteuning bij zwangerschap en opvoedingen; praktijk en ervaringen in Venlo.
Mw. Monique Bruijnen en Mw.  Jacqueline van den Berg
Download de presentatie

Download Voorzorg

21.40-22.00 uur
Paneldiscussie

22.00 uur
Afsluiting met een drankje