25-11-2014 Actualiteiten in de Kinderpsychiatrie

In de eerste inleiding zal aandacht zijn voor psychiatrische diagnostiek in algemene zin en de kritiek op de DSM 5  in het bijzonder. Vervolgens staan de veranderingen t.a.v. indeling en de definitie van stoornissen centraal, met name de forse gevolgen voor de kinder- en jeugdpsychiatrie. Waarna we samen stil zullen staan bij de mogelijke gevolgen van deze veranderingen voor het werk van u als jeugdartsen en uw samenwerking met de (jeugd) GGZ.

Als pasgeboren baby zijn we nog ‘niemand van onszelf’. In de loop van de jaren ontwikkelen we ons tot een persoon met eigenheid en leren we letterlijk en figuurlijk op eigen benen te staan. Die ontwikkeling verloopt niet louter volgens een biologisch voorgeprogrammeerd (genetisch) proces maar wordt mede gestuurd door de ontelbare invloeden en ervaringen vanuit de leefomgeving. Naast dit dynamische proces van de persoonlijkheidsontwikkeling schenkt de tweede spreker  enige speciale aandacht aan automutilatie, dat veelal een uiting is van een verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling.

Het merendeel van  ​kinderen en jongeren kunnen op een veerkrachtige wijze omgaan met een schokkende gebeurtenis. Echter een ander gedeelte ontwikkelt  trauma gerelateerde klachten. PTSS komt zelden alleen voor en kent een zeer hoge co morbiditeit.  Echter de trauma-focused screening kent nog weinig bekendheid in Nederland.  Desalniettemin duiden internationale richtlijnen op het belang van vroegtijdige screening bij trauma. De derde spreekster  gaat kort in op de soorten traumatische gebeurtenissen, de gevolgen van trauma, risico- en protectieve factoren , het fasegericht ​behandelen van trauma bij kinderen en jongeren, trauma-focused screening  en tot slot de rol van veerkracht bij trauma.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Mevr. Mirjam van der Voort-van Soest, arts M&G, GGD Zuid Limburg.

Programma
19.00 – 19.30 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.30 – 20.30 uur
Introductie van de DSM 5: van grondslagen debat naar de psychiatrische diagnostiek van alledag.
Mw. drs. R. van den Elzen
Presentatie Mw. drs. R. van den Elzen 25112014

20.30 – 21:20 uur
Hoe word ik wie ik ben? Hoe leef ik met wie ik niet wil zijn?
Over persoonlijkheidsontwikkeling en automutilatie
Hr. dr. I.J.J. Aben

21.20–22.10 uur
Trauma, Diagnostiek en Behandeling, implicaties voor de praktijk
Mw. drs. N. Vandamme

22.10 uur
Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Mw. drs. R. Van den ElzenKinder & Jeugd-psychiater, Mondriaan
Hr. dr. I.J. J. AbenKinder & Jeugd-psychiater, Mondriaan
Mw. drs. N. Vandamme psycholoog/psychotraumatoloog i.o./ PhD student, Mondriaan