25-06-2019 Transformatie en privacy

Nadat de jeugdwet in 2015 van kracht is geworden en de jeugdzorg gedecentraliseerd is naar gemeenten (transitie) staat de transformatie van jeugdzorg door gemeenten en uitvoerende instellingen op de agenda.
Zowel artsen als verpleegkundigen binnen de jeugdgezondheidszorg dienen voldoende op de hoogte te zijn van de achtergrond van transitie/transformatie jeugdzorg, hoe de trans-formatie lokaal vorm krijgt en welke betekenis dit heeft voor de positie en uitvoering van de jeugdgezondheidszorg binnen het nieuwe zorgstelsel.
Er wordt vanavond ingegaan op achtergronden met betrekking tot het waarom van transitie/transformatie, de doelstellingen, de kaders van de jeugdwet en het concept Positieve Gezondheid in relatie met veranderingen in het jeugddomein.
De eerste spreker zal de veranderingen illustreren met praktijkvoorbeelden en casuïstiek.
In de tweede presentatie zal worden toegelicht hoe in een drietal gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal deze transformatie op een nieuwe wijze wordt ingevuld. Het roer is omgegaan, de jeugdhulp wordt anders georganiseerd. De coöperatie JENS (samenwerkende jeugdhulporganisaties) biedt preventieve en ambulante jeugdhulp aan kinderen, jongeren en hun ouders in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. Hoe gaat dit in zijn werk.
Door veranderingen in de wetgeving AVG in mei 2018 kunnen we nu kijken hoe in ver-schillende overleggen (RTO en knooppunten ) waar JGZ deel van uitmaakt, wordt omgegaan met privacy.

Programma

19.00 – 19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15 – 20.15 uur
Na de transitie is het nu tijd voor transformatie
Goos Cardol
Download de presentatie

20.15 – 21.00 uur
Hoe pakken we de transformatie aan in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal
Jens helpt
Jordy Clemens en Sven Balk
Download de presentatie
Download de presentatie

21.00 – 21.10 uur
Discussie

21.10 – 21.25 uur
Pauze

21.25 – 22.10 uur
Privacy en JGZ in nieuwe overlegvormen
Astrid van der Zanden
Download de presentatie

22.10 uur
Afsluiting met een drankje

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
Hr drs Huub Creemers, jeugdarts, arts M&G, unithoofd JGZ GGD Zuid Limburg.
Hr drs Tim Jaspers, jeugdarts, arts M&G , stafarts JGZ GGD Limburg Noord

Sprekers

Naam Functie
Hr. mr dr G. CardolProgrammaleider Jeugd, lectoraat Sociale Integratie Zuyd Hogeschool
Hr J. ClemensWethouder gemeente Heerlen, portefeuille onderwijs, jeugd, cultuur, erfgoed en wonen
Hr. MBA S. BalkDirecteur JENS
Mw. mr.A. van der ZandenSenior staf jurist/Functionaris Gegevensbescherming GGD Zuid Limburg en GGD Brabant Zuid-Oost