25 september 2018 Rijks Vaccinatie Programma

Vaccineren is een kerntaak van de Jeugdgezondheidszorg. Voor wij enkele nieuwe ontwikkelingen in het RVP toelichten, zullen wij op interactieve wijze in gaan op wat het eigenlijk betekent om sociaal geneeskundige te zijn. Hoe ga je om met de vragen die vanuit een jeugdige, ouders, gemeenten, ketenpartners of de samenleving als geheel, tot je komen?

Sinds enkele jaren is er een opvallende toename van infecties met meningococcen type W in Engeland en nu ook in Nederland. Deze infecties kennen een fulminant beloop en een hoog sterfterisico. Deze herfst start vaccinatie van 14 jarigen en voor 2019 is een grotere campagne gepland voor alle jeugdigen geboren in 2001 tot en met 2005.

Kinkhoest is een ernstige en potentieel dodelijke ziekte voor jonge zuigelingen die nog niet of onvoldoende gevaccineerd zijn. Mogelijke besmettingsbronnen van deze kwetsbare kinderen zijn naast de oudere kinderen in een gezin en daarbij betrokken zorgverleners, met name de eigen ouders. Daarom zal in 2019 kinkhoest vaccinatie worden aangeboden aan zwangere vrouwen, uit te voeren door de JGZ.

Tot slot gaan wij in op de beweegredenen en vragen van ouders die twijfelen, of hun kind niet laten vaccineren. Wat is de vraag achter hun vraag? Welke benadering van deze ouders kiezen wij als JGZ-professionals? Wat is daarbij effectief en wat niet?

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
drs. Don Houben, arts M&G, GGD Limburg Noord.

Programma

19.00 – 19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15 – 19.55 uur
Sociale geneeskunde: zo doe je dat
Yvonne Wijnands
Download de presentatie

19.55 – 20.35 uur
Meningococcen ACWY vaccinatie
Yvonne Wijnands
Download de presentatie

20.35 – 20.50 uur
Pauze

20.50-21.30 uur
Kinkhoestvaccinatie voor zwangeren
Nicoline van der Maas
Download de presentatie

21.30-22.10 uur
Kritische ouders en vaccin-weigeraars
Nicoline van der Maas
Download de presentatie

22.10 uur
Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Mw. drs. Y. Wijnandsarts M&G, medisch adviseur RIVM DVP-Zuid, Eindhoven.
Mw. drs. N. van der MaasMD-epidemioloog, RIVM Centrum voor Infectieziekten Bestrijding, Bilthoven.