20-10-09 Samenwerking JGZ met huisartsen en paramedici

De huisarts en de jeugdgezondheidszorg hebben beiden kennis van gezinnen. De huisarts vanuit zijn positie als gezinsarts in de eerste lijn, de jeugdgezondheidszorg door het longitudinaal volgen en begeleiden van kinderen/ouders vanuit de preventieve zorg. Samen zijn huisarts en JGZ prima in staat problemen te signaleren, zoals: gezondheidsproblemen, kindermishandeling en huiselijk geweld, opvoedingsmoeilijkheden en gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen.

Echter een optimale onderlinge afstemming tussen huisarts en jeugdarts bij het signaleren van problemen en risicozorg, het verwijzen voor verdere diagnostiek en/of of hulp komt de continuïteit en kwaliteit van de zorg ten goede en daarmee het kind en zijn/haar ouders.
Tijdens deze avond staat samenwerken, inzicht in elkaars takenpakket en de ontwikkelingen daarbinnen centraal. De stand van zaken rondom het traject direct verwijzen en de samenwerking tussen huisarts, JGZ en paramedici zal worden toegelicht vanuit de jeugdgezondheidszorg en huisartsgeneeskunde. Tevens zal de visie op het traject direct verwijzen vanuit paramedische hoek door de kinderfysiotherapeut worden toegelicht.

Sprekers:
Mw. Drs. E. Buiting, voorzitter AJN, stafarts Thuiszorg Pantein
Hr. Prof. Dr. J.F.M. Metsemakers, Hoogleraar Huisartsgeneeskunde, vakgroep Huisartsgeneeskunde Maastricht University (Caphri), huisarts Geulle
Mw. Drs. T.J.H. Sledsens, HAB, staflid huisartsopleiding Maastricht, huisarts Herten
Hr. H. M. B. Crombag, kinderfysiotherapeut de Bundeling, Brunssum

Mede namens stichting PAOG-JGZ Maastricht nodigen wij u van harte uit tot het
bijwonen van deze avond.
Mw. drs. H.C. de Langen, stafarts JGZ, GroenekruisDomicura
Mw. drs. M. Jaminon, stafarts JGZ, Orbis Thuis
Programma

19.00-19.30 uur
Ontvangst met koffie/thee
Registratie

19.30-19.35 uur
Opening en inleiding

19.35-20.20 uur:
Samenwerking huisarts en JGZ
Mw. Drs. E. Buiting, voorzitter AJN, stafarts Thuiszorg Pantein
Download de presentatie
Download de handreiking samenwerking HA en JGZ

20.20-20.50 uur:
Samenwerking en ontwikkelingen in de huisartspraktijk
Hr. Prof. Dr. J.F.M. Metsemakers, Hoogleraar huisartsgeneeskunde en huisarts
Download de presentatie

20.50 – 21.20 uur
De huisartsopleiding (m.b.t. samenwerking)
Mw. Drs. T.J.H. Sledsens, HAB, staflid huisartsopleiding Maastricht, huisarts
Download de presentatie T. Sledsens
Download de presentatie Y. Stuip

21.20-21.45 uur
Direct verwijzen naar de kinderfysiotherapeut
Hr. H.M.B. Crombag, kinderfysiotherapeut de Bundeling, Brunssum
Download de presentatie

21.45-22.00 uur
Paneldiscussie