26-01-10 Het modern samengestelde gezin

Geachte collega,

Onze samenlevingsvormen kennen een grotere differentiatie dan 2 à 3 generaties terug. Was het vroeger het klassieke gezin met vader, moeder en kinderen; tegenwoordig kennen we veel andere “gezinsvormen”.
Wat doet scheiding van ouders met kinderen: niets? een tijdelijk dipje? of blijvende getraumatiseerdheid? Is er voor de ontwikkeling van kinderen een gezinsvorm van voorkeur of doet het er niet zo toe.
Is interventie voor kinderen van gescheiden ouders belangrijk? Soms is het wel degelijk van belang. Eén van de interventies is KIES: kinderen in echtscheidingssituaties. Wat is de spel- en praatgroep KIES en KIES-ouderbegeleiding? Hoe gaat het in zijn werk en wat zijn de resultaten.

Sprekers

Hr. dr. Ed (A.P.) Spruijt, senior docent en onderzoeker Universiteit Utrecht, afdeling pedagogiek, faculteit sociale wetenschappen.
Mw. drs. Monique (M.) van den Dries, pedagoog Zuwe Zorg.
Mw. Sylvia Fleurkens-Rongen, KIES-coach, sociaal verpleegkundige JGZ GGD Limburg-Noord.
Mw. Mariska Poels-Tax, KIES-coach, sociaal verpleegkundige JGZ GGD Limburg-Noord.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
Hr. drs. Tjaard Groendijk, manager JGZ GGD Limburg-Noord, avondvoorzitter.

Programma

19.00 – 19.30 uur
Ontvangst en registratie

19.30 -19.40 uur
Welkom en inleiding
Hr. drs. Tjaard Groendijk
Download boekenlijst 1
Download boekenlijst 2
Download boekenlijst 3

19.40 – 20.20 uur
Scheidingskinderen, toegespitst op kinderen in stiefgezinnen
Hr. dr. Ed Spruijt
Download de presentatie
Toepasselijke site: www.nieuwgezin.info

20.20 – 21.00 uur
Gevolgen van echtscheiding voor kinderen die geconfronteerd worden met een nieuw samengesteld gezin
Mw. drs. Monique van den Dries
Download hier de presentatie

21.00 – 21.40 uur
Wat valt er te KIESen?
(KIES voor kinderen en ouders van een “modern” samengesteld gezin)
Mw. Sylvia Fleurkens-Rongen
Mw. Mariska Poels-Tax
Download hier de presentatie

21.40 – 22.00 uur
Forumdiscussie en vragen

22.00 uur
Afsluiting met een drankje