26-01-2016 Kinderneurologie

Het signaleren van neurologische afwijkingen in de JGZ is complex. Wat is neurologisch gezien normaal en wat is niet normaal? Wanneer moet de jeugdarts verwijzen voor verdere diagnostiek? Tijdens deze avond passeren de meest voorkomende kinderneurologische aandoeningen en achterblijvende motorische ontwikkeling van het kind de revue.

Veel voorkomende kinder-epilepsie syndromen
In Nederland hebben ongeveer 20.000 kinderen epilepsie. Sommige vormen van epilepsie komen alleen voor op de kinderleeftijd en gaan weer over bij het ouder worden. Bij de meeste vormen van epilepsie verloopt de ontwikkeling van het kind goed.

Achterblijvende motorische ontwikkeling
Bij kinderen die zich trager motorisch ontwikkelen spelen vaak andere oorzaken een rol.
Bij deze kinderen is er vaker sprake van een neurologische aandoening of een spierziekte.

Grote en kleine hoofdjes
Bij kinderen groeit het hoofd het eerste jaar heel snel. Helaas soms te snel, maar soms ook te langzaam. Wat zijn de meest voorkomende oorzaken en waar moet men aan denken.

Cerebrale parese
De ernst en hoeveelheid symptomen van spasticiteit en dystonie bij cerebrale parese kunnen van kind tot kind verschillen. De afwijking aan de hersenen is al vanaf de geboorte aanwezig. De symptomen hoeven nog niet vanaf de geboorte zichtbaar te zijn. Meestal wordt in de eerste twee levensjaren, soms later, duidelijk dat kinderen een cerebrale parese hebben.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Mariëlle Jaminon, jeugdarts KNMG, stafarts Zuyderland JGZ.

Programma

19.00 -19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15-19.55 uur
Veelvoorkomende kinder-epilepsie syndromen
Dr. J.Nicolai

19.55-20.30 uur
Achterblijvende motorische ontwikkeling
Dr. R.J. Vermeulen

20.30-20.45 uur
Pauze

20.45-21.20
Grote en kleine hoofdjes
Drs. S. Koudijs

21.20-22.00 uur
Spasticiteit/dystonie
Dr. R.J. Vermeulen

22.00-22.10 uur

Discussie/vragen

22.10 uur
Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Dr. J. NicolaiKinderneuroloog MUMC+
Drs. S. KoudijsKinderneuroloog MUMC+
Dr. R. J. VermeulenKinderneuroloog MUMC+