26-01-2021 Neonatologie ism Kindergeneeskunde (WEBINAR)

Neonatologie is een breed discipline, waarbij pasgeborenen problemen kunnen hebben in alle orgaansystemen. Ongeveer zeven procent van alle pasgeborenen wordt prematuur geboren en een klein deel van de a term geboren kinderen heeft nood aan een opname op de intensieve neonatologie.

Tijdens deze avond willen we op een interactieve manier casussen bespreken, die jullie als jeugdartsen kunnen tegenkomen in de dagelijkse praktijk. Daarenboven willen we handvatten bieden en een antwoord proberen geven op volgende vragen: Wat kunt u zelf? Wanneer verwijst u het beste door?

We beginnen de avond met de spugende zuigeling, waarin we jullie meenemen in een zoektocht naar de juiste diagnose in een breed scala van verschillende differentiaal diagnoses. Ruben Visschers, kinderchirurg, zal deze lezing geven. Nadien verdiepen we ons in de gele zuigeling. Deze voordracht zal gegeven worden door de kinder-MDL artsen. Tot slot staan we wat uitgebreider stil bij de opgroeiende zuigeling met bronchopulmonale dysplasie (BPD). We volgen deze zuigeling vanop de neonatologie tot in de tienerjaren. We bespreken de etiologie en mogelijke behandelingen van BPD. Deze lezing zal gegeven worden door Karen van Mechelen, fellow neonatologie, en Edward Dompeling, kinderlongarts. Tijdens elke lezing rekenen we op jullie enthousiasme en interactie.

We sluiten de avond af met een leuke quiz, die peilt naar jullie algemene en meer specialistische kennis over onder andere de neonatologie.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodigen we u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
Mw. Drs. Inge Tissen, arts M&G, strategische adviseur, GGD Limburg-Noord

Programma

19.00 – 19.10 uur
Ontvangst

19.10 – 19.50 uur
De spugende zuigeling
Ruben Visschers
Download de presentatie

19.50 – 20.00 uur
Pauze

20.00 – 20.40 uur
De gele zuigeling
Relana Nowacki
Download de presentatie

20.40 – 20.50 uur
Pauze

20.50 – 21.50 uur
BPD all the way: van zuigeling tot tiener
Karen Van Mechelen
Download de presentatie
Linda van der Sande
Download de presentatie

21.50 – 22.10 uur
Quiz

Sprekers

Naam Functie
Hr. Dr. R. VisschersKinderchirurg Maastricht UMC+ Kinder-MDL artsen, Maastricht UMC+
Mw. R. NowackiKinder MDL arts Maastricht UMC+
Mw. Drs. K. Van MechelenKinderarts - Fellow neonatologie Maastricht UMC+
Mw. L. van der SandeKinderarts - Fellow Kinderlongziekten Maastricht UMC+