26-03-2013 Borderline persoonlijkheidsstoornis

Naar schatting lijden ongeveer 150.000 volwassenen in Nederland aan deze  stoornis. Opvallend is, dat de diagnose borderline bij vier tot vijf keer zoveel vrouwen als mannen wordt gesteld. Omdat borderline pas sinds de jaren negentig in de DSM is opgenomen, wordt de stoornis soms als modeziekte beschouwd en wordt er vaak denigrerend over gesproken. Aan de andere kant is het begrijpelijk, dat door de kenmerken en uitingsvormen van deze stoornis, hierover niet altijd even positief wordt gesproken. Borderline persoonlijkheidsstoornis bij moeders is geassocieerd met significant meer verstoorde moeder-kind communicatie dan bij moeders met een depressie of moeders zonder een psychiatrische diagnose. Met name bij deze groep moeders wordt aanbevolen tijdens de zwangerschap een ouder-kind cursus te volgen. 
Zo nodig kan na de geboorte een  KOPP (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen) consulent worden aangevraagd. Er wordt dan actief aan de moeder-kind relatie gewerkt. 
Tijdens deze avond zullen deze facetten de revue passeren. De eerste spreker zal een breed algemeen kader schetsen over de borderline dynamiek. Vervolgens zal  de tweede voordracht hierop aansluiten en de gevolgen van die dynamiek toepassen op de kwaliteit van  relatie tussen borderline moeder en haar kind, waarbij mentaliserend vermogen een kernwoord is, met gevolgen voor ontwikkeling van het kind en ten slotte behandelmogelijkheden. De derde spreker zal dan  aansluiten  met het verhaal over het concrete behandelaanbod.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond, 
Mw. drs. A. Bernhard, stafarts JGZ Meandergroep Zuid-Limburg, avondvoorzitter 

Wat literatuur betreft wil ik verwijzen naar twee artikeltjes die Anne Gaijmans en ik geschreven hebben in het Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie:

Auteur: Maagdenberg, Theo, & Gaijmans, Anne
Titel: Omgaan met Borderline. Een psycho-educatiecursus voor cliënten met (kenmerken van) borderline als cliëntgerichte behandelmodule
Jaar: 2010
Nummer: 48-1
Pagina: 25-39
Samenvatting: Vanuit een cliëntgerichte visie op borderline is een psycho-educatiecursus voor cliënten ontwikkeld. In dit artikel wordt zowel deze visie als de opzet van en overwegingen bij de cursus besproken. Daartoe wordt het persoonlijkheidsmodel van Livesley aangehaald. Borderline kan met name als een referentiestoornis begrepen worden. De cursus geeft verduidelijking over hoe borderline begrepen kan worden en staat stil bij het narratieve aspect van de zelfbeschrijving, van het ‘verhaal over zichzelf’. Therapie kan gezien worden als dat ‘verhaal over jezelf’ corrigeren waar het vreemde, niet-eigen elementen bevat. De cursus wil dat besef bij de cliënt bevorderen.

en:
Auteur: Maagdenberg, Theo & Gaijmans, Anne
Titel: Suïcidaliteit en Onmacht
Jaar: 2011
Nummer: 49-3
Pagina: 210-220
Samenvatting: Suïcidaliteit wordt in dit artikel gezien als een mogelijke uiting van door de cliënt ervaren onmacht. Deze onmacht bepaalt mede de interactie. Aspecten die een rol spelen bij de interactie tussen een suïcidale cliënt en een hulpverlener worden besproken. Factoren die van invloed zijn op het verloop van de communicatie worden verkend. Hierbij blijkt de mate van intimiteit die bereikt kan worden in het contact tussen cliënt en hulpverlener een beslissende rol te spelen.

Van beide artikelen is de tekst integraal te downloaden vanaf de website van het Tijdschrift, www.tcgp.nl.

Sprekers

Naam Functie
Hr. drs.Theo Maagdenbergcliëntgericht psychotherapeut/supervisor.
Mw. drs. Kristien ClijstersGZ-psycholoog, IMH-specialist en Teamleider Infant Mental Health-team van Virenze
Mw. Marion Heijmanswerkzaam als preventiemedewerker bij Mondriaan en is veel bezig met het KOPP/KVO programma.

Programma

Tijd van Tot Beschrijving Presentatie(s)
19:0019:30Ontvangst met koffie/thee en registratie
19:3020:15Hr. drs.T. Maagdenberg
Omgaan met borderline
Downloaden
20:1521:00Mw. drs. K. Clijsters
De invloed van borderlinepersoonlijkheidsstoornis bij moeders op de ontwikkeling van het kind. Risico- en beschermende factoren, behandelmogelijkheden
Downloaden
21:0021:45Mw. M. Heijmans
Het behandelaanbod
DownloadenDownloadenDownloaden
21:4522:10Plenaire discussie