26-03-2019 E-Health? Hip, hype, of heel pragmatisch: Blended Care binnen de Jeugdgezondheidszorg. It’s all in the P I C T URE…!

Binnen de JGZ worden ICT-toepassingen veelvuldig gebruikt, denk aan het Digitaal Dossier JGZ, Jeugd in Beeld en het digitaal delen van gegevens. Het is van belang om nieuwe technologieën zodanig in te zetten binnen de zorg dat zorgprofessionals zich ondersteund voelen. Hoe kan de monitoring van gezondheid van kinderen worden bekrachtigd middels optimale inzet van “Blended Care” = E-health in combinatie met begeleiding door een professional (telefonisch, via chat, apps, email, screen-to-screen of face-to-face)?
We gaan in op verschillende voorbeelden van E-health (met de nadruk op Blended Care), online communicatie van zorgverleners met ouders/jongeren en het belang van gefundeerde weergave van gezondheidsinformatie hierbij. Het kan professionals ondersteunen om sneller en beter de vele aspecten rondom gezondheid met ouders en jongeren te bespreken. Het is tevens mogelijk om denkprocessen van professionals, ouders en jongeren, deels onbewust, bij te sturen in de richting van een positief, compleet en juist begrip van gezondheid.
Op een interactieve wijze zal een uitwerking van online visualisatie van JGZ gegevens uit het DDJGZ (het Online 360CHILDoc) worden gepresenteerd en jullie worden meegenomen in het ontwikkel- en ontwerpproces van deze innovatie.
Later op de avond wordt uitgebreid ingegaan op mogelijkheden van visualisatie van digitale, analoge zorginformatie en de invloed hiervan op het wel/niet bereiken van adequate ervaringen bij ouders/jongeren. Een neutrale, juiste presentatie van informatie, gegoten in een uitnodigende context, kan ons als zorgprofessionals ondersteunen en beïnvloedt de effectiviteit van onze zorg positief.

Programma

19.00 – 19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15 – 19.35 uur
No E-health without basics!
Frans Feron

19.35 – 19.45 uur
From basics to research & innovation
Carolien Bastiaenen
Download de presentatie

19.45 – 20.35 uur
Online health information:
It’s all in the Picture
Miriam Weijers
Download de presentatie

20.35 – 20.50 uur
E-intermezzo

20.50 – 22.10 uur
Information visualization:
From Blinded to Blended Care
Désiré de Vries & Kay Schröder

22.10 uur
Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Hr. prof. dr. F.J.M. FeronHoogleraar Sociale Geneeskunde i.h.b. JGZ, Universiteit Maastricht .
Mw. dr. C.H.G. BastiaenenAssociate professor Epidemiology, UM.
Mw. drs. M. WeijersArts M&G, jeugdarts GGD Zuid Limburg, Msc Epidemiology, promovendus UM.
Mw. D. de VriesAfgestudeerd aan Communication & Multimedia Design (Zuyd Hogeschool)
Hr. K.M. SchröderInformatie Visualisatie onderzoeker, Zuyd Hogeschool.