26 juni 2018 Angst en KOPP/KVO

Jaarlijks zijn er in Nederland 450.000 ouders met psychiatrische- en/of verslavingsproblemen. Wanneer een of beide ouders met deze problemen kampen, heeft het hele gezin er mee te maken. Zeker voor kinderen kan er risico zijn voor de ontwikkeling. Niet voor alle kinderen en jongeren in deze situatie is professionele hulp nodig, maar voor sommigen wel.
De sprekers gaan in op de risicofactoren en beschermende factoren voor deze kinderen, hoe de volwassen GGZ en verslavingszorg werkt met de Kindcheck en Meldcode, op welke wijze ouders en kinderen ondersteund kunnen worden en wat de professional vanuit de jeugdgezondheidszorg kan betekenen.

Angst hoort bij een normale ontwikkeling, het is een basis-emotie en hoeft als zodanig geen psychisch probleem te zijn. Daarentegen is een angststoornis een van de meest voorkomende psychische problemen onder kinderen en jongeren.
In de JGZ richtlijn Angst (2016) wordt van de jeugdarts verwacht samen met ouders nadere duiding te kunnen geven aan angstgevoelens van kinderen en jongeren.
De laatste spreker gaat in op inzichten in de ontwikkelingspsychopathologie van angst en is deskundig op het gebied van duiding van normale angst, problematische angst en angststoornissen.

Namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Tim Jaspers, aMG, stafarts Jeugdgezondheidszorg GGD Limburg Noord.

Programma

19.00-19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15-20.55 uur
KOPP/KVO
Psychiatrie en Ouderschap
Fien Beijers en Marleen Faber
Download de presentatie

20.55-21.10 uur
Pauze

21.10-22.10 uur
De ontwikkelingspsychopathologie van angst
Hr. prof. dr. Peter Muris
Download de presentatie

22.10 uur
Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Mw. Fien BeijersKOPP/KVO Preventiewerker GGZ, METggz
Mw. Marleen FaberKOPP/KVO Preventiewerker GGZ, Vincent van Gogh
Hr. prof. dr. Peter MurisHoogleraar ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit van Maastricht