26-09-2017 Leerproblemen en leerstoornissen

Tijdens de eerste PAOG van het nieuwe academische jaar richten we ons op de leerproblemen en leerstoornissen. Iedereen werkzaam in de Jeugdgezondheids-zorg krijgt met vragen over dyslexie en dyscalculie te maken. De eerste spreker gaat in op de meest actuele stand van zaken rond leerproblemen en
leerstoornissen, met aandacht voor: kenmerken, uitingsvormen,
overeenkomsten en verschillen bij dyslexie en dyscalculie, de waarde van een transactioneel ontwikkelingsmodel als denkkader.

De tweede spreekster gaat in op de gevolgen van de veranderingen door de Jeugdwet en de transitie, met aandacht voor: effectieve interventies bij dyslexie en de afstemming tussen ouders, JGZ, school en GZ-specialisten.

De derde spreekster zal zowel diagnostiek als behandeling van dyscalculie binnen onderwijs, JGZ en GZ belichten. Hoe zit het met de wetenschappe-lijke onderbouwing i.v.m. vergoeding in de Jeugdwet maar (o.a.) ook wat is de rol van ergotherapie bij dyscalculie?

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond, Huub Creemers, jeugdarts, arts M&G, GGD Zuid Limburg.

Programma

19.00 -19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15-20.15 uur
Leerproblemen en leerstoornissen
Wied Ruijssenaars
Download de presentatie

20.15-20.30 uur
Pauze

20.30-21.20 uur
Dyslexie in transitie
Ria Kleijnen
Download de presentatie

21.20-22.10 uur
Dyscalculie rol JGZ binnen het onderwijs en GGZ
Mariet Simon & Wied Ruijssenaars
Download de presentatie

22.10 uur
Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Hr. prof. dr. Wied RuijssenaarsHoogleraar Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, (voorheen) voorzitter van de Commissie Dyslexie van de Gezondheidsraad.
Mw. dr. Ria KleijnenPsycholinguïst/neerlandica, (voorheen) verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, de Hogeschool Fontys, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Hogeschool Windesheim, Amacura.
Mw. drs. Mariet SimonGZ psychologe en lid van het reken-/dyscalculie-team van Amacura.