26-10-10 Neuropsychologische ontwikkelingen

Neuropsychologie is de psychologie die zich bezighoudt met de functies van het brein en de relatie daarvan met gedrag. Tijdens deze PAOG avond gaan we in op drie thema’s:

De vroege (sociaal-) cognitieve ontwikkeling van heel jonge kinderen.
Behandeld zullen worden vanaf welke leeftijd zuigelingen handelingen en intenties van andere mensen kunnen begrijpen en hoe zuigelingen dit doen. Ook zal aandacht worden besteed aan visuele waarneming bij zuigelingen en interacties tussen moeder en kind.

Neurologische leerstoornissen.
Kinderen met leerstoornissen hebben vaak bepaalde neurologische afwijkingen. Deze kinderen vertonen tevens vaak secundaire gedragsproblemen die een ingrijpend effect hebben.

De cognitieve ontwikkeling bij adolescenten vanuit een biologische invalshoek.
Ingegaan wordt op anatomische maturatie van grijze en witte stof, maturatie op gebied van functionele connectiviteit en maturatie in taak-geïnduceerde hersenactiviteit.
Tevens worden de nieuwste ontwikkelingen in functioneel MRI onderzoek bij adolescenten toegelicht.

Sprekers:
Mw. dr. S. Hunnius, psycholoog, directeur Baby Research Center, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Radboud Universiteit (Donders Center for Cognition)
Hr. dr. J.G.M. Hendriksen, klinisch neuropsycholoog, eerste psycholoog Gedragswetenschappelijke Dienst, Epilepsiecentrum Kempenhaeghe
Hr. Prof. J.S.H. Vles, kinderneuroloog, MUMC+
Hr. dr. P. Stiers, universitair docent, afdeling Neuropsychologie en Psychopharmacologie, Universiteit Maastricht

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Mariëlle Jaminon, jeugdarts, stafarts Orbis JGZ.

Programma

19.00 -19.30 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.30-19.35 uur
Opening door de voorzitter

19.35-20.25 uur
Neuropsychologische ontwikkeling bij het jonge kind
Mw. Dr. S. Hunnius
Download de presentatie

20.25-21.10 uur
Neurologische leerstoornissen
Hr. Dr. J. Hendriksen
Hr. Prof. H. Vles
Download de presentatie

21.10-22.00 uur
Biologische invalshoek cognitieve ontwikkeling bij adolescenten
Hr. Dr. P. Stiers

22.00 uur
Afsluiting met een drankje