26-11-2013 Transitie Jeugdzorg

Verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg is de belangrijkste reden van de transitie van de jeugdzorg. Gemeenten blijven taken  uitvoeren die zij al deden; jeugdgezondheidszorg, preventief jeugdbeleid, licht ambulante hulpverlening , toeleiding naar zorg en coördinatie van zorg. Op veel plaatsen zijn hiervoor Centra voor Jeugd en Gezin opgezet.  Daarnaast krijgen de gemeenten vanuit de nieuwe Jeugdwet de regie over alle jeugdhulp waaronder: jeugd GGZ, provinciale jeugdzorg en gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering , jeugdbescherming en de zorg voor licht verstandelijk beperkte jongeren.  Wat wordt er op dit moment binnen de gemeenten op de rol gezet. Hoe gaan wij ons vanuit de jeugdgezondheidszorg positioneren? Blijven wij langs de kant staan of bieden wij vanuit onze expertise onze hulp aan? Doel van de stelselwijziging is omschreven als meer preventie en eerdere ondersteuning, meer uitgaan van eigen kracht van jeugdigen en hun ouders, normaliseren en minder snel problemen medicaliseren, beter samenwerking rond gezinnen en integrale hulp op maat. Hoogste tijd om te laten zien waar wij goed in zijn.
Tijdens deze avond zullen we diverse zijden belichten en een jeugdarts zal zijn rol in een pilot toelichten.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Hr. drs. Huub Creemers, arts M&G,  GGD Zuid Limburg.

Sprekers

Naam Functie
José Rijnentot 01-10-2013 projectleider decentralisatie Jeugdzorg Heerlen. Vanaf 01-10-2013 Transitiemanager Jeugdzorg Den Bosch.
Lidy van der Gootafdelingshoofd Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg.
Peter Meulenbergprojectleider pilot generalisten OML Roermond.
Tim Jaspersarts M&G profiel Jeugdgezondheidszorg, Veiligheidsregio Limburg Noord.

Programma

Tijd van Tot Beschrijving Presentatie(s)
19:0019:30Ontvangst met koffie/thee en registratie
19:3020:10Mw. drs. J.A.M. Rijnen
Integrale aanpak jeugdzorg: eerder, sneller, beter en goedkoper
Downloaden
20:1020:50Mw. drs. L.O.H.M. van der Goot-Wilms
Transitie Jeugdzorg: een kans voor preventie
Downloaden
20:5021:30Hr. mr. P.M. Meulenberg
‘Het moet anders in de jeugdzorg’.
De pilot generalisten in Oostelijk Midden-Limburg
Downloaden
21:3021:40Hr. drs. T.A.M. Jaspers
Jeugdarts in een pilot
Downloaden
21:4022:10Plenaire discussie