26-11-2019 Nieuwe richtlijn visus en beeldschermgebruik

De 2e herziening van de richtlijn Opsporen oogafwijkingen is recent goedgekeurd. Deze herziening bevat veel veranderingen ten opzichte van de eerdere richtlijn, en dat zal dus veel vragen om dit goed te implementeren in de organisaties. In onze regio wordt ver-wacht dat we in 2020 hiermee aan de slag kunnen.
Tijdens deze avond zal Saskia Vader bespreken wat de veranderingen globaal zijn en wat dit betekent voor de uitvoering van de JGZ. Hiermee kunnen de verschillende JGZ organisaties aan het werk.

De AJN heeft vorig jaar het standpunt Beeldschermgebruik uitgebracht.
(https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2018/10/Standpunt-Beeldschermgebruik-2018.pdf )
Tijdens de presentatie over myopie zal ook aandacht zijn voor de effecten van beeld-schermgebruik.
Maar ook zal er aandacht zijn voor de nieuwe inzichten in behandelingen van myopie.

Daarnaast zullen de meest voorkomende bevindingen bij de kinderoogheelkunde aan bod komen. Signaleren we deze met ons werk? Of zou dit beter kunnen?

En we sluiten de avond af met tips en trics van de orthoptische praktijk, zodat we deze meteen de dag erna in praktijk kunnen brengen!

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
Mw. drs. Inge Tissen, jeugdarts, arts M&G, strategisch adviseur publieke gezondheid, GGD Limburg Noord

Programma

19.00 – 19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15 – 20.00 uur
2e Herziening richtlijn visus: een uitdaging
Saskia Vader
Download de presentatie

20.00 – 20.30 uur
Myopie en de nieuwe inzichten en behandelingen
Odette Claus en Nikky Martinussen

20.30 – 21.00 uur
Orthoptisch onderzoek
Dagmar Poelma

21.00 – 21.15 uur pauze

21.15 – 21.45 uur
Bruckner en leesproblemen
Henny Bimmel-Pelzer

21.45 – 22:10 uur
Kinderoogheelkunde
Dagmar Poelma
Download de presentatie

Sprekers

Naam Functie
Mw. drs. Saskia VaderJeugdarts KNMG, visusinstructeur, GGD Zuid Limburg
Mw. Dagmar PoelmaOptometrist en orthoptist Eyescan Zuyderland
Mw. Odette ClausOrthoptist Eyescan Zuyderland
Mw. Nikky MartinussenOrthoptist Eyescan Zuyderland
Mw. Henny Bimmel-PelzerOrthoptist Eyescan Zuyderland