27-01-09 Actualiteiten JGZ

Op deze avond presenteren wij u vier gevarieerde thema’s uit de actualiteit. Het betreft in alle gevallen de resultaten van recent (promotie-)onderzoek.

Een niet-ingedaalde zaadbal komt voor bij 1 – 1,5 % van alle 1–jarige jongens. De afgelopen jaren zijn de inzichten over de niet-ingedaalde zaadbal sterk veranderd. Karlijn Sijstermans concludeert in haar promotieonderzoek, dat zij in Alkmaar uitvoerde, dat een afwachtend beleid het aantal zaadbaloperaties in Nederland met meer dan de helft kan verminderen.

Uit het promotieonderzoek van Theo Hendricks komt naar voren, dat kleine refractieafwijkingen (vanaf plus of min 0,5) meer problemen kunnen veroorzaken dan tot nu toe werd aangenomen. Zo blijkt er een statistisch verband te bestaan tussen kleine refractieafwijkingen enerzijds en slechtere scores van kinderen in groep 8 bij de CITO-toets die zelfs kunnen leiden tot een lager schooladvies, en meer gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, concentratiestoornissen en zelfs ziekteverzuim bij volwassenen anderzijds.

Kinderen met cryptogeen lokalisatie gebonden epilepsie (CLRE) hebben epileptische aanvallen waarvoor geen oorzaak kan worden gevonden; ongeveer een derde van de kinderen met epilepsie heeft deze vorm van epilepsie. Rianne Reijs bestudeerde de neurologische en neuropsychologische ontwikkeling (ontwikkeling op school en gedrag) van een groep kinderen met CLRE. De groep bleek zeer gemêleerd en ieder kind en diens ouders dienen op een multidisciplinaire wijze begeleid te worden.

Cystic Fibrosis, oftewel de taaislijmziekte, is een ernstige erfelijke aandoening. In januari 2008 startte de CHOPIN-studie in 4 provincies, waaronder Limburg. Hierbij wordt een screening op CF toegevoegd aan de neonatale hielprikscreening. In de studie worden twee nieuwe testtrajecten met elkaar vergeleken. Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit het Atrium Medisch Centrum in Heerlen. Kinderarts Jeanette Dankert gaat in op aspecten van het ziektebeeld CF en zal de eerste resultaten van de pilot presenteren.

Sprekers:

Mw. dr. K. Sijstermans, kinderarts in opleiding , Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam
Dhr. dr. Th. Hendricks, huisarts, Nederweert
Mw. dr. R. Reijs, arts werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, GGD Zuid Limburg, Geleen
Mw. dr. J. Dankert-Roelse, kinderarts/pulmonoloog, Atrium Medisch Centrum Parkstad, Heerlen

Mede namens de stichting PAOG-JGZ nodig ik u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
Drs. D. Houben aMG,  stafarts Zorggroep Noord en Midden Limburg , avondvoorzitter.

Programma

19.00-19.30 uur
Ontvangst met koffie/ thee
Registratie

19.30 – 20.10 uur:
De niet-ingedaalde zaadbal 
Mw. dr. K. Sijstermans

20.10 – 20.45 uur:
Verborgen refractieafwijkingen
Dhr. dr. Th. Hendricks
Download de presentatie

20.45 – 21.20 uur:
(Niet classificeerbare) epilepsie bij kinderen (presentatie)
Download proefschrift
Mw. dr. R. Reijs

21.20 – 22.00 uur:
Cystic Fibrosis en de CHOPIN-studie
Mw. dr. J. Dankert-Roelse

22.00 uur
Afsluiting met een drankje