27-01-2015 Risicogedrag en verslaving bij jongeren.

Deze avond staat in het teken van verslavingen en risicogedrag bij jongeren.

Welke jongeren raken verslaafd aan genotmiddelen of bepaald gedrag zoals gamen?
Is dit al op jongere leeftijd te voorspellen?

In de eerste voordracht wordt ingegaan op de risicofactoren voor verslaving en ontremming bij jongeren. Welke neurobiologische en neuropsychologische (vroeg)kenmerken zijn te onderscheiden?

Vervolgens vertelt de tweede spreker meer over trends in middelengebruik en verslavingen bij jongeren. Ook staat zij stil bij het stereotype profiel van deze groep. Daarnaast worden de laatste ontwikkelingen wat betreft behandeling toegelicht en de mogelijkheden hiervoor binnen Mondriaan.

Als laatste komen twee sprekers van Yes We Can Clinics aan bod, die zullen ingaan op de kenmerken van gameverslaving en de behandelmogelijkheden bij Yes We Can Clinics. Zij zullen het werken met counselors/ ervaringsdeskundigen op verslavingsgebied verder toelichten.

Programma
19.00 – 19.30 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.30 – 20.25 uur
Risicofactoren op verslaving en ontremming bij jongeren.
Neuropsychologische en neurobiologische vroegkenmerken.
Mw. dr. A. Serlier-van den Bergh
Download de presentatie

20.25 – 21:15 uur
Verslaafde jongeren, trends in middelengebruik en behandeling.
Mw. W. van Esch
Download de presentatie

21.15-22.10 uur
Wanneer gaat fanatiek gamen over in gameverslaving?
Kenmerken en behandelmogelijkheden gameverslaving. Hoe, wanneer en wat behandelen?
Hr. R. Buningh en Hr.P. Zonneveld
Download de presentatie

22.10 uur
Afsluiting met een drankje

De PAOG nascholing JGZ vindt plaats in de Akenzaal, Faculteit 111,   Universiteitssingel 40 Maastricht.
Volg hiervoor de bewegwijzering.
Bij de slagboom meldt u dat u komt voor de PAOG nascholing.
U kunt uw auto gratis parkeren onder het gebouw.

Deze avond is voor 3 uur geaccrediteerd door de V&VN en de accreditatie bij de AbsG is nog in behandeling.

Inschrijving voor deze PAOG nascholing is nog mogelijk. De kosten bedragen  € 45, – . Dit geldt niet voor artsen, verpleegkundigen en stafmedewerkers van Limburgse JGZ 4-19 en voor artsen en stafmedewerkers van Limburgse JGZ 0-4.

U kunt zich aanmelden via onze website www.paogmaastricht.nl .

Bij verhindering uiterlijk 3 dagen voor aanvang afmelden per email: info@paogmaastricht.nl.

Sprekers

Naam Functie
Mw. dr. A. Serlier-Van den Berghklinisch neuropsycholoog BIG specialist kind en jeugd, Directeur KNP Praktijk, High Tech Campus, Eindhoven.
Mw. W. van Esch MScGZ-psycholoog, Jongeren & Middelengebruik Mondriaan.
Hr. R. Buninghcounselor/ervaringsdeskundige Yes We Can Clinics.
Hr. P. Zonneveldpsychiater/psychotherapeut Yes We Can Clinics.