27-03-2012 Zorg 2.0

Het zoeken naar nieuwe concepten van zorgverlening om cliënten te bereiken en efficiënt resultaat te boeken is op gang gekomen. En terecht. In de in snel tempo veranderende omgeving kunnen we niet volstaan met enkel het volharden in oude concepten van zorgverlening. De zorgsector ziet zich hiermee gesteld voor grote uitdagingen. Er is namelijk een dreigend tekort aan werknemers terwijl de vraag toeneemt. De maatschappij individualiseert en digitaliseert. De zorg moet efficiënter, met meer aandacht voor preventie. Binnen alle sectoren, inclusief Jeugdgezondheidszorg, zijn verschuivingen gaande. 
Als professionals zijn we het stadium van de paternalistische benadering voorbij. Ook de wetenschappelijke benadering als majeur houvast in de cliëntcontacten is passé. Gelijkwaardige dialoog is waar het om gaat. De relatie tussen cliënt en zorgverlener verandert fors. De cliënt centraal is het motto. 
We zien veel ontwikkelingen en dit vraagt een andere manier van organiseren. Innovatie speelt hierbij een cruciale rol. Online zorg verlenen en kennis delen zijn bewezen effectief. Inzet van sociale innovatie, sociale media en (gedigitaliseerde) kennisuitwisseling biedt kansen om samenwerking tussen professionals onderling en met cliënten te organiseren. Zorg 2.0 draagt een grote belofte in zich. De verhouding tussen patiënt en zorgverlener wordt geherdefinieerd. Welke positie gaat de patiënt zich toe-eigenen, welke kwaliteiten worden er van zorgverleners gevraagd? 
Bovenal is aan de orde “wie wordt er beter van”? 
Waarom en hoe we nieuwe concepten van zorgverlening (Zorg 2.0) kunnen en moeten vormgeven is aan de orde: de noodzaak ook om aan te sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen. De mogelijkheden van internet voor de gezondheidszorg betekenen veel voor patiënten, artsen, patiëntenorganisaties, verpleegkundigen, bestuurders, opleiders. 
Ook voorbeelden uit de praktijk van social media komen aan de orde.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond, 
Tjaard Groendijk, arts M&G, GGD Limburg-Noord

Sprekers

Naam Functie
De heer drs. L. Walingsenior innovatie- en organisatieadviseur Welzijn, Zorg en Jeugdzorg, Alares, Den Haag.
Mevrouw drs. W. Schoofs-SmuldersKNMG-jeugdarts, GGD Limburg-Noord, Venlo.

Programma

Tijd van Tot Beschrijving Presentatie(s)
19:0019:30Ontvangst met koffie / thee en registratie
19:3019:40Opening door de voorzitter
http://www.youtube.com/watch?v=LnDWt10Maf8
http://www.zorghacking.nl/

Boektip: Stine Jensen: "Echte Vrienden"
19:4020:40Zorg 2.0: Noodzaak en mogelijkheden van Zorg 2.0 (sociale en technische innovatie)
Hr. drs. L. Waling
http://prezi.com/lgovim6qrzv0/echt-innoveren-met-nieuw-denken/
20:4021:25Een kwetterende pionier in Limburg
Mevrouw drs. W. Schoofs - Smulders
Downloaden
21:2522:00De praktijk van Zorg 2.0: voorbeelden
22:00Afsluiting met een drankje