27-05-2014 KNO problematiek bij kinderen (i.s.m. kindergeneeskunde)

Deze avond zal volledig gewijd zijn aan verworven en aangeboren Keel-Neus-Oorheelkunde (KNO) aandoeningen bij kinderen. 
Het doel van deze refereeravond is het verkrijgen van nieuwe kennis op dit gebied door een zeer gevarieerd programma. 
De JGZ evenals de algemene kinderartsen vervullen een belangrijke rol in het vroegtijdig opsporen en eventuele behandeling van audiologische aandoeningen. Bovendien bieden we een blik op verschillende aspecten van een belangrijke doelgroep waarvoor multidisciplinaire zorg noodzakelijk is: de schisis patiënt. 

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Agine Bernhard, jeugdarts KNMG, stafarts Meander  JGZ, Luc Zimmermann en  Danilo Gavilanes afdeling Kindergeneeskunde MUMC.

Sprekers

Naam Functie
Hr. dr. J.W. Bruningsstaflid van de vakgroep KNO, Maastricht UMC.
Hr. drs. J. van Tongerenstaflid van de vakgroep KNO, Maastricht UMC.
Mw. dr. J. Hof staflid van de vakgroep KNO, Maastricht UMC.
Mw. dr. L. Baijensstaflid van de vakgroep KNO, Maastricht UMC.

Programma

Tijd van Tot Beschrijving Presentatie(s)
19:0019:30Ontvangst met koffie / thee en registratie
19:3019:35Opening door de voorzitter
19:3520:15Bovenste luchtwegobstructie
Hr. dr. J.W. Brunings
Downloaden
20:1520:45Otitis media
Hr. drs. J. van Tongeren
Downloaden
20:4521:15Neonatale gehoorscreening
Mw. dr. J. Hof
Downloaden
21:1521:45Spraakontwikkeling en diagnostiek spraak bij schisis
Mw. dr. L. Baijens
Downloaden
21:4522:10Gelegenheid tot het stellen van vragen
22:10Afsluiting met een drankje