27-06-2017 Slaapproblemen bij kinderen en jongeren

Tijdens deze avond over slaapproblemen zal in het eerste gedeelte ingegaan worden op de JGZ richtlijn “Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen”. Deze is gericht op het bevorderen van gezond slaapgedrag en het verminderen van slaapproblemen bij kinderen van 0-18 jaar. De richtlijn biedt JGZ-professionals kennis en vaardigheden om gezond slaapgedrag te stimuleren en slaapproblemen te voorkomen of te verminderen. Dat houdt in: adviezen, gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en consensus, waar JGZ-professionals en hun cliënten mee uit de voeten kunnen.

Slaperigheidsklachten (hypersomnia) en slapeloosheidsklachten (insomnia) zijn vaak voorkomende klachten bij kinderen en adolescenten. In het tweede gedeelte van de avond zullen aan de hand van verschillende casussen de volgende zaken aan de orde komen :
– De meest voorkomende oorzaken van slapeloosheid en slaperigheid overdag.
– Wanneer is er een indicatie om aanvullend slaaponderzoek te doen ?
– Welk aanvullend onderzoek is nodig ?
– Behandelopties voor slapeloosheid en slaperigheid .

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
Mw. drs. Saskia Wintraeken, jeugdarts, arts M&G, GGD Zuid Limburg


Programma

19.00 – 19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15 – 20.00 uur
JGZ richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen
Regine van Riemsdijk
Download de presentatie


20.00– 20.50 uur

Hypersomnia & Insomnia bij kinderen
Nele Vandenbussche en Laury Quaedackers

20.50 – 21.05 uur

Pauze

21.05-22.00 uur
Hypersomnia & Insomnia bij kinderen : vervolg
Nele Vandenbussche en Laury Quaedackers
Download de presentatie


22.00-22.10 uur

Paneldiscussie

22.10 uur
Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Mw. drs. R. RiemsdijkJeugdarts KNMG, GGD Hart voor Brabant, deelnemer aan de werkgroep Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen
Mw. drs. L. QuaedackersGZ-psycholoog & somnoloog, Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe
Mw. drs. N. VandenbusscheKinderarts & somnoloog, Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe