27-09-2016 Tand- en Mondzorg

Een goede voorlichting over mondgezondheid is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van een gezond gebit, maar ook voor de algehele gezondheid.
Deze avond zal geheel verzorgd worden door Gert Stel, kindertandarts.

Zijn eerste presentatie zal gaan over de normale gebitsontwikkeling, vaak voorkomende afwijkingen en behandelmogelijkheden daarvan. Ook gebitsafwijkingen, die voorkomen bij bepaalde syndromen, komen aanbod .

De tweede presentatie richt zich op de ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van tandbederf bij de (jonge) jeugd. Gert zal ingaan op de detectie, diagnostiek en behandeling van tandbederf, inclusief gedragsveranderings-aspecten, die daarbij een rol spelen.

In de laatste presentatie zal de rol van de (jeugd)arts in het zich veranderende veld van de (jeugd)mondzorg aan de orde komen. Wanneer moet/kan de jeugdgezondheidszorg naar een mondprofessional verwijzen?

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond, Mirjam van der Voort, jeugdarts, arts M&G, GGD Zuid Limburg.

Programma
19.00 -19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15-20.10 uur
Gebitsontwikkeling ( normaal, abnormaal )
Gert Stel
Download de presentatie

20.10-20.55 uur
Behandeling van tandbederf
Gert Stel

20.55-21.10 uur
Pauze

21.10-22.10 uur
Mondzorg aan ( jonge )kinderen
Gert Stel

Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
De heer Dr. G. Stelkindertandarts, Centrum voor Tandzorg ’s-Hertogenbosch