27-11-07 Digitale JGZ

In hoog tempo digitaliseert de wereld en niet alleen om ons heen. Ook de zorg voor jeugd ontkomt niet aan de digitalisering en dus ook Jeugdgezondheidszorg (JGZ) niet. We kennen het takenpakket van de JGZ, zowel individu- als collectief gericht. In toenemende mate is de vroegsignalering van risicokinderen en – gezinnen en risicothema’s een speerpunt voor JGZ; denk alleen maar aan het belang dat overheden, instellingen en professionals echten aan zorgcoördinatie. 
De ontwikkeling van methodieken en instrumenten voor JGZ is in volle gang; de ontwikkeling van digitale systemen en instrumenten binnen JGZ komt op gang, hoewel fors langzamer dan jongeren digitale systemen hanteren. 
De vraag of we voldoende gebruik maken van de mogelijkheden die de digitale Jeugdgezondheidszorg jongeren en ons biedt, kunnen we gevoeglijk ontkennend beantwoorden. 
Tijdens deze avond worden we uitgedaagd mee te gaan in de mogelijkheden van digitale JGZ, zowel als het gaat om de risicosignalering  en –zorgcoördinatie middels het EKD in het individuele cliëntcontact als middels de mogelijkheden van E-MOVO (elektronische monitoring en voorlichting) en de vraaggerichte digitale zorg aan jongeren via internet. Maar wordt de cliënt wel beter van de digitalisering van zorg?

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodigen wij u uit tot het bijwonen van deze avond,  Dhr. Tjaard Groendijk, manager JGZ, GGD Noord- en Midden-Limburg.

Sprekers

Naam Functie
Dhr. Huub Hermkenslandelijk projectmanager EKD, verwijsindex, zorgcoördinatie
Dhr. Rick Crutzencapaciteitsgroep Gezondheidsvoorlichting en –bevordering, Universiteit Maastricht.
Mw. Marjolein Petersvoorlichter riskant gedrag bij jongeren, KNMG / NIGZ.
Mw. Esther Stoffersmanager Communicatie, Toetsing en Individuele ondersteuning, Huis voor de Zorg Limburg.

Programma

Tijd van Tot Beschrijving Presentatie(s)
19:0019:30ontvangst met koffie/ thee en registratie
19:3019:40opening door de voorzitter
19:4020:10Elektronisch Kind Dossier, verwijsindex, zorgcoördinatie:
sleutel voor JGZ in het Centrum Jeugd en Gezin.
Huub Hermkens
Downloaden
20:1020:40Digitale monitoring van gezondheidsrisicogedragingen bij adolescenten
en de toepassing hiervan binnen gezondheidsbevordering.
Rick Crutzen
Downloaden
20:4021:10“Durf jij het te vragen?”: vraaggerichte zorg aan jongeren via internet.
Marjolein Peters
Downloaden
21:1021:40ICT (informatie- en communicatietechnologie) versterkt de zeggenschap van de klant.
Esther Stoffers
Downloaden
21:4022:00Paneldiscussie
22:00Afsluiting met een drankje