27-11-2012 Antisociaal gedrag bij jeugdigen

Antisociaal gedrag bij kinderen en jongeren  is niet alleen een probleem voor henzelf en hun omgeving, maar heeft vaak ook maatschappelijke gevolgen.
Deze jongeren komen vaker in aanraking met justitiële instanties en er zijn aanwijzingen, dat er een grotere kans bestaat op het ontwikkelen van een antisociale persoonlijkheids-stoornis.
Voor de kinderleeftijd kennen we de antisociale gedragsstoornis ( CD, conduct disorder) en de oppositioneel-opstandige gedragsstoornis ( ODD, oppositional defiant disorder), die volgens het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie een prevalentie van 2%  resp. 3,2% hebben.
Onderzoek naar de oorzaken van dit gedrag richt zich steeds meer op genetische en neurobiologische factoren naast ongunstige omgevings- en gezinsfactoren.
Kennis hiervan zou kunnen bijdragen aan effectievere vroegdetectie , preventie -en interventiemogelijkeheden.

In de eerste voordracht komt de manier, waarop  ( jonge) kinderen met ernstige gedrags-problemen zich in de JGZ praktijk kunnen presenteren, aan bod.
Verder  zal er ingegaan worden op de neurobiologische en genetische risicofactoren voor antisociaal gedrag .
Vervolgens zal er  in de tweede voordracht  aandacht zijn voor recente ontwikkelingen in de biomedische wetenschappen en  wordt besproken welke mogelijke ethische implicaties deze met zich meebrengen.
De derde spreker zal vervolgens het onderwerp vanuit de kinderpsychiatrie belichten aan de hand van casuïstiek. Ook komt aan bod welke behandel- en opnamemogelijkheden er zijn binnen MIKX en Sedna.

Mede namens de stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Saskia Wintraeken, arts M&G, jeugdarts GGD Zuid limburg

Sprekers

Naam Functie
Hr. prof. dr. F. Feronhoogleraar jeugdgezondheidszorg.
Mw. dr. D. Horstkötteronderzoeker, Maastricht University, Department of Health, Ethics and Society.
Hr. drs. R. Cardynaalskinder- en jeugdpsychiater, forensisch geneeskundige, MIKX en Sedna.

Programma

Tijd van Tot Beschrijving Presentatie(s)
19:0019:30Ontvangst met koffie/thee en registratie
19:3020:20Hr. prof.dr. F. Feron
Antisociaal gedrag bij kinderen: JGZ praktijk en risicofactoren
Downloaden
20:2021:10Mw. dr. D. Horstkötter
Ethische aspecten van vroegpreventie van antisociaal gedrag
Downloaden
21:1022:00Hr. drs. R. Cardynaals
Interventiemogelijkheden vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie
Downloaden
22:00Afsluiting met een drankje