27-11-2018 Asielzoekers en statushouders

Vanwege de versnelde en vergrote instroom van vluchtelingen in gemeenten de afgelopen jaren, heeft de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) steeds vaker te maken met vluchtelingengezinnen. De kinderen uit deze gezinnen lopen meer gezondheidsrisico’s en daarom is het belangrijk ze snel en goed in beeld te brengen. De praktische handreiking “Intake jeugdgezondheidszorg voor statushouderskinderen” van de GGD GHOR Nederland is geschreven door onze eerste spreker en zij zal deze verder toelichten. Daarnaast zal zij ingaan op de zorg voor jeugd in Eritrea en Afghanistan . Verder zal ze een overzicht van bruikbaar voorlichtingsmateriaal bespreken.
De tweede spreker heeft in Syrië als kinderarts en huisarts gewerkt voordat hij met zijn gezin naar Nederland vluchtte. Hij zal ingaan op de zorg voor jeugd in Syrië en zal zijn visie en ervaringen met de zorg voor jeugd in Nederland delen.
De derde spreker heeft onderzoek gedaan naar de vaccinatiegraad van asielzoekerskinderen in Nederland. Kinderen die gevlucht zijn uit hun land hebben soms vaccinaties gemist. Hierdoor lopen ze mogelijk meer risico op infectieziekten zoals kinkhoest en mazelen. Hoe groot is dit risico en wie lopen er risico? Bereiken we de kinderen met het aanbod van inhaalvaccinaties? In twee studies werd de vaccinatiegraad van deze kinderen onderzocht met data uit Præventis (RIVM) en het DD JGZ. Aan de hand van de resultaten worden aanbevelingen voor de praktijk gedaan.
De laatste spreker doet onderzoek naar Syrische kinderen en jongeren in Rotterdam. Zij stelt de ervaringen van de kinderen zelf centraal en vraagt zich af hoe het voor hen is om een nieuw leven op te bouwen in Nederland. Wat zijn hun zorgen? Wat gaat er juist goed en waarvan worden ze blij? Dit geeft interessante inzichten in de ervaringen van deze groep en belichten zowel de positieve als negatieve kanten van hun leven in Nederland.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
Saskia Wintraeken, arts M&G, GGD Zuid Limburg.

Programma

19.00 – 19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15 – 20.15 uur
Tips en tools in het werken met vluchtelingenkinderen
Janna van der Zand
Download de presentatie

20.15 – 21.00 uur
Het educatie en zorgsysteem in Syrië
Jean Kuzam
Download de presentatie

21.00 – 21.15 uur
Pauze

21.15 – 21.45 uur
Vaccinatiegraad van asielzoekerskinderen
Zijn kinderen van asielzoekers voldoende gevaccineerd tegen infectieziekten?
Nynke Nutma

21.45 – 22.10 uur
Syrische vluchtelingenkinderen in Rotterdam.
Wat zijn hun ervaringen in het opbouwen van een nieuw leven in Nederland?
Barbara van der Ent

22.10 uur
Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Mw. J. van der ZandJeugdarts in opleiding en projectleider ‘Nazorg voor besneden vrouwen’, afdeling JGZ, GGD Zuid Limburg.
Hr. J. Kuzam Kinderarts en huisarts uit Syrië, sleutelpersoon gemeente Weert.
Mw. N. NutmaArts M&G, profiel infectieziektebestrijding, MPH, GGD Gelderland-Zuid
Mw. B. van der EntPhD-kandidaat, afdeling Bestuurskunde en Sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam