27 maart 2018 Capita selecta: “Foetaal Alcohol Syndroom” en “SOLK bij jongeren”

Vanuit het hele land komen kinderen en ook volwassenen voor diagnostiek naar de multidisciplinaire FAS-poli in Zutphen. Teampsychologe Wesselink zal een beeld schetsen van het spectrum aan dysmorfieën, gedrags- en leerproblemen dat daar gezien wordt. Ingegaan wordt op de effecten op het brein en het gedrag, van prenatale blootstelling aan alcohol.

In toenemende mate worden jongeren met SOLK problematiek gezien op het revalidatiegeneeskundig spreekuur. waarbij m.n. gericht op chronische pijn en vermoeidheid er steeds meer inzicht is vergaard in onderliggende mechanismen. Er zal ingegaan worden op de mogelijkheden voor behandeling, zoals die worden toegepast binnen de revalidatie, en de uitkomsten hiervan. Mede vanuit het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie van Adelante wordt hier voortdurend onderzoek naar gedaan en er zal een korte overview worden gegeven van belangrijke topics in dit onderzoeksveld.

Binnen het GRIP programma van Adelante worden jongeren met SOLK, waarbij sprake is van langdurige beperking in activiteiten en participatie (o.a. schoolverzuim) gedurende 5 weken opgenomen. Doel is om inzicht te krijgen in instandhoudende factoren bij zowel de jongeren als het gezin, om zo een eerste stap te kunnen zetten richting herstel en het hervinden van een betekenisvol leven. De ins en outs van het programma zullen worden besproken, maar ook de afstemming tussen de verschillende betrokken disciplines, zowel intern als extern.

Namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Saskia Wintraeken, arts MG/ jeugdarts, GGD Zuid Limburg.


Programma

19.00 -19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15-20.15 uur
“FAS(D)”
Dianne Wesselink
Download de presentatie

20.15-20.30 uur
Pauze

20.30-21.20 uur
“Revalidatie bij jongeren met SOLK-problematiek: wetenschappelijke inzichten”
Jeroen Bekkers
Download de presentatie

21.20-22.10 uur
“GRIP: connecting young people to their lives”
Lianne de Groot
Download de presentatie

22.10 uur
Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Mw. drs. D. WesselinkOrthopedagoog/GZ-psycholoog, Gelreziekenhuizen, Zutphen.
Dhr. drs. J. BekkersKinderrevalidatiearts, Adelante kinderrevalidatie, Houthem.
Mw. drs. L. de GrootPsycholoog, Adelante kinderrevalidatie, Houthem.