28-01-2014 DCD en Ticstoornissen

Tics en het Tourette syndroom komen vaak voor; zo’n één op de tien kinderen heeft wel eens tics, en gemiddeld één op de honderd heeft het Tourette syndroom. Toch wordt de diagnose heel vaak gemist. Met betrekking tot de behandeling krijgen patiënten vaak medicatie voorgeschreven. Deze medicatie wordt echter dikwijls gestaakt vanwege de bijwerkingen. Ook willen veel ouders van kinderen met tics niet dat hun kind medicijnen gebruikt. Gedragstherapie biedt een effectief gebleken alternatief. Een gedragstherapeutische behandeling van tics is erop gericht controle te krijgen over de tic en te leren wennen aan onaangename premonitore sensaties die vaak aan de tic vooraf gaan. Er zullen twee gedragstherapeutische methoden besproken worden, te weten “habit reversal” (het leren van een tegenbeweging) en “exposure met responspreventie” (het leren tegenhouden van tics . Deze methoden zullen geïllustreerd worden met video-materiaal.

Kinderen met een Developmental Coordination Disorder (DCD) vormen een belangrijke diagnosegroep in de kinderrevalidatie. Daarnaast krijgt deze groep kinderen op dit moment nog vaak ambulante begeleiding, het zogenaamde rugzakje, gefinancierd vanuit REC 3. Samenwerking rondom deze kinderen van de verschillende disciplines van het revalidatieteam en de (begeleiding op) school is erg belangrijk. De verschillende teamleden van de kinderrevalidatie en een ambulant begeleidster vanuit de mytylschool Adelante, zullen de revalidatiediagnostiek en behandeling van deze kinderen, evenals de mogelijkheden van begeleiding op school door middel van korte, op elkaar aansluitende voordrachten bespreken.

Mede namens de stichting PAOG-JGZ nodig ik uit tot het bijwonen van deze avond,
Saskia  Wintraeken, arts M&G, GGD Zuid Limburg.

Sprekers

Naam Functie
Mw. drs. Jolande van de GriendtGZ-psycholoog/ gedragstherapeut HSK Expertise Tics, Den Bosch
Lucianne Spethkinderrevalidatiearts, Adelante
Femke PrinsenGGZ psycholoog, Adelante
Marjon Kisselskinderfysiotherapeut, Adelante
Lizette Theeuwenkinderergotherapeut, Adelante
Hanneke Galstaunambulant begeleidster mytylschool Adelante.

Programma

Tijd van Tot Beschrijving Presentatie(s)
19:0019:30Ontvangst met koffie/thee en registratie
19:3020:50Behandeling van tics en het syndroom van Gilles de la Tourette
Mw. drs. Jolande van de Griendt
Downloaden
20:5022:10Developmental Coordination Disorder (DCD), een teambenadering
Lucianne Speth, Femke Prinsen, Marjon Kissels,
Lizette Theeuwen, Hanneke Galstaun
DownloadenDownloaden
22:10Na afloop bent u welkom voor een drankje