28-03-2023 Capita Selecta (Webinar)

Afgelopen oktober nam Piet Leroy ons mee in de “Trauma-vrije medische zorg voor kinderen”. Linda Kersten geeft hierop vanavond een verdieping, door in te gaan op de invloed van taal en (nonverbale-)communicatie en het toepassen van focustaal, om angst en pijn te reduceren.
Niek Stoop geeft een vooruitblik naar nieuws vanuit het RVP. In de herfst gaat de JGZ de maternale influenza-vaccinatie toedienen en in 2024 krijgen alle zuigelingen het rota-vaccin. En wat zijn de eerste resultaten m.b.t. de vaccinatiegraad voor HPV bij jongens?
In onze grensprovincie treffen we vaker kinderen die gebruik maken of maakten van de JGZ in België. Hoe is JGZ daar georganiseerd? Hoe is het vaccinatieprogramma en de contactmomenten? Wat zijn de verschillen en wat de overeenkomsten? En hebben we dezelfde knelpunten?
Alleen al in Europa overlijden jaarlijks bijna 1 miljoen mensen door alcoholgebruik. De Europese lidstaten hebben eind 2022 een alcohol-actieplan aangenomen, waarin onder meer wordt gepleit voor hogere accijnzen, minder verkooppunten van alcohol, sterke beperking van de reclame en informatie over de gezondheidsrisico’s op verpakkingen. De alcoholindustrie verzet zich hier continu tegen door een slimme en effectieve politieke lobby. Hoe kan de arts in de spreekkamer uitleggen dat de boodschappen van de alcoholindustrie niet kloppen? En wat is de effectiviteit van onze collectieve campagnes?

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
drs. Don Houben aM+G, stafarts GGD Limburg Noord.

Programma
19.15 – 20.15 uur

Angst- en pijnreductie door taal en communicatie
Linda Kersten
Download artikel Hypnose en hypnotisch taalgebruik
Download artikel Positief taalgebruik in gezondheidszorg

20.15 – 20.20 uur
Pauze

20.20 – 20.45 uur
Toekomstige ontwikkelingen in het RVP
Niek Stoop
Download de presentatie

20.45 – 20.50 uur
Pauze

20.50 – 21.15 uur
JGZ in België
Kirsten Arentsen
Download de presentatie

21.15 – 21.20 uur
Pauze

21.20 – 22.10 uur
Laat ze niet “ver”zuipen
Rob Bovens
Download de presentatie

Sprekers

Naam Functie
Mw. drs. L. KerstenGZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut, Maasziekenhuis Pantein, Beugen en mede-eigenaar Skills4Comfort
Dhr. drs. N. StoopMedisch adviseur vaccinatie en screening, RIVM Zuid
Mw. drs. K. ArentsenJeugdarts, Vrij CLB Limburg, Genk
Dhr. mr. dr. R. BovensSenior onderzoeker, Academische Werkplaats Tranzo, Tilburg University