28-05-2024 Capita Selecta: wetenschappelijk onderzoek binnen de JGZ (Fysieke avond)

Deze avond staat in het teken van actuele onderwerpen waar onze aios’en en andere onderzoekers van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Mosa mee bezig zijn binnen de Jeugdgezondheidszorg.
De eerste spreker van de avond is Mieke Peters. Zij is promovendus op het onderwerp ‘Slaap in de eerste 1000 dagen’ en is betrokken als onderzoeker bij het ‘Huilen, Troosten en Slapen’ project van het AmsterdamUMC. Veel ouders ervaren de start van het ouderschap als zwaar, door slapeloze nachten of het huilen van hun baby. Regelmatig komen ouders dan ook met vragen over het huilen van hun baby. Professionals merken echter dat uitleg en lichte interventies vaak onvoldoende werken. Ouders vinden het lastig om uit de negatieve spiraal van huilen en vermoeidheid te komen, zonder intensieve begeleiding op maat. In het ‘Huilen, Troosten en Slapen’ project onderzoekt hoe de ‘Happiest Baby Methode’ in Nederland het best zou kunnen worden geïmplementeerd, rekening houdend met de behoeftes van professionals, vaders en moeders! Mieke Peters zal uitleg geven over de theorieën achter de HBM, de uitvoer van de HBM in de praktijk en het lopende onderzoek in het AmsterdamUMC.
Liesse Vanderhoven en Daniël Huijten doen onderzoek naar vaccinatiebereidheid. Alleen de beschikbaarheid van een vaccinatie is klaarblijkelijk niet voldoende voor mensen om zich te laten vaccineren. Maar wat dan wel? Graag vertellen zij meer over de invloed van de dalende vaccinatiegraad, underserved groups en zorgzaam vaccineren. Daarnaast gaan wij samen opzoek naar toepassingen in de dagelijkse praktijk.
Nicky Platte–van Attekum en Maarten Remmers doen onderzoek bij de AWPG Mosa naar early life stress, en zullen over dit onderwerp en hun (voorlopige) resultaten vertellen. Nicky onderzoekt de betrouwbaarheid van het schriftelijk uitvragen van aan early life stress gerelateerde onderwerpen bij jongeren op het praktijkonderwijs. Maarten onderzoekt de samenhang tussen negatieve en positieve jeugdervaringen en gezondheid later in het leven.

Programma

19.00 – 19.10 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.10 – 20.00 uur
Happiest baby methode
Mieke Peters

20.00 – 20.50 uur
Vaccineren in tijden van een dalende vaccinatiegraad
Liesse Vanderhoven en Daniël Huijten

20.50 – 21.10 uur
Pauze

21.10 – 22.10 uur
Early life stress: een achtergrond en onderzoek in Limburg.
Maarten Remmers en Nicky Platte

22.10
Afsluiting

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
drs. Lieke Amkreutz, jeugdarts KNMG, GGD Zuid Limburg.
drs. Marjolein Hutten, jeugdarts KNMG, GGD Zuid Limburg.

Sprekers

Naam Functie
Drs. Mieke PetersJeugdarts KNMG, arts Maatschappij + Gezondheid in opleiding, promovendus gezonde slaap, GGD Limburg Noord.
Liesse Vanderhoven MScJunior-onderzoeker/promovendus, GGD Zuid Limburg/ AWPG Mosa.
Daniël Huijten MScJunior-onderzoeker/ promovendus, GGD Zuid Limburg/ AWPG Mosa.
Drs. Nicky Platte - van AttekumAios Maatschappij + Gezondheid/jeugdgezondheid, GGD Zuid Limburg en AWPG Mosa.
Drs. Maarten RemmersArts Maatschappij + Gezondheid/jeugdgezondheid en promovendus, GGD Limburg-Noord en AWPG Mosa..