28-06-2022 Samenwerking tussen 0e-1e-2e lijn: “De juiste zorg op de juiste plaats” (Webinar)

Samenwerking tussen de 0e-1e-2e lijn wordt sterk gepropageerd door de overheid, de zorgverzekeraars en ook vanuit de zorgprofessionals zelf. Het kan leiden tot en stuk ontlasting van met name de 2e lijn, kostenbesparing, het versterken van de expertise binnen de 0e en 1e lijn, en vooral tot voordelen voor de cliënten. Laagdrempelig, vaak dichter bij huis, niet onnodig medicaliserend en waar mogelijk normaliserend, wordt adequate zorg of ondersteuning geboden.
Wij presenteren vanavond 3 initiatieven

De manager van de Stadspoli vertelt over de werkwijze van de anderhalve lijns-zorg binnen de Blauwe Zorg poli in Maastricht. Hun motto is “Uw specialist in de buurt”.
Om onnodige instroom en de lange wachttijden bij de Jeugd GGZ of gespecialiseerde Jeugdhulp te vermijden, bieden gespecialiseerde jeugdhulpverleners ondersteuning in de huisartsenpraktijk.
Ook op het gebied van de diagnostiek van Koemelk Eiwit Allergie zijn diverse vormen van samenwerking mogelijk, met name bij de dubbelblinde provocatietesten.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Inge Tissen en Don Houben, artsen M+G, GGD Limburg Noord,
Dr. Birgit Levelink, kinderarts MUMC+ .

Programma

19.00 – 19.15 uur
Inloggen

19.15 – 19.50 uur
Diagnostiek van Koemelk Eiwit Allergie
Inge Tissen

19.50 – 19.55 uur
Pauze

19.55 – 20.25 uur
Specialist in de buurt: de Stadspoli
Esther Coumans

20.25 – 20.30 uur
Pauze

20.30 – 21.15 uur
De Specialist Ondersteuner Jeugd in de huisartspraktijk
Debbie Hesen

21.15 uur
Afsluiting

Sprekers

Naam Functie
Mw. drs. I. TissenaM+G, GGD Limburg Noord
Mw. E. CoumansManager stadspoli Maastricht, ZIO (Zorg In Ontwikkeling).
Mw. drs. D. HesenOrthopedagoog, Specialist Ondersteuner Jeugd, BIJ ONS