28-09-10 Seksuele ontwikkeling en opvoeding van het jonge kind

Op deze avond komen drie thema’s aan de orde.

Allereerst gaan wij in op de (psycho-)seksuele ontwikkeling van het prepuberale kind. Aan de orde komen: de bewustwording bij welke sekse je hoort, de ontwikkeling van het schaamtegevoel, het plezier aan vieze woorden, zelfstimulatie, seksestereotype ideeën en gedrag, fantaseren over verliefdheid en seks, nieuwsgierigheid naar technische feiten en naar volwassenen.

Daarna wordt de ontwikkeling van de genderidentiteit belicht. Hoe komt het typisch mannelijk en vrouwelijk rolgedrag tot stand? Wat is de biologische component van rolgedrag (en gedrag überhaupt) en wat zijn de sociale en culturele invloeden daarop? En hoe leiden categorieën van verschil, zoals gender, seksualiteit (maar ook bijv. leeftijd en etniciteit) tot maatschappelijke verschillen en sociale en fysieke ontwikkelings-beperkingen voor met name meisjes wereldwijd.

Tot slot komt de ontwikkeling van de homoseksuele identiteit aan de orde. Hoe en vanaf welke leeftijd weet je echt dat je homoseksueel bent? Zijn er fasen te onderkennen in het coming-out  proces? Wat zijn de do’s and don’ts voor de jeugdarts of docent bij de begeleiding van deze jongeren? En last but not least de eigen attitude van deze begeleiders.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Don Houben, aMG, stafarts Groene Kruis JGZ.

Sprekers

Naam Functie
Mw. dr. Hanneke de Graafpsychologe, senior onderzoeker bij de Rutgers Nisso Groep in Utrecht.
Mw. dr. Machteld Roedezij ontwikkelde zich als bioloog tot fysisch antropoloog en was tot 2002 docent aan de Faculteit Gezondheidswetenschappen van de UM.
Mw. drs. Renée van de Giessenandragoge, projectcoördinator bij Rotterdam Verkeert.

Programma

Tijd van Tot Beschrijving Presentatie(s)
19:0019:30Ontvangst met koffie / thee en registratie
19:3019:35Opening door de voorzitter
19:3520:25De seksuele ontwikkeling van het jonge kind
Mw. dr. H. de Graaf
Downloaden
20:2521:10Ontwikkeling van de genderidentiteit
Mw. dr. M. Roede
21:1022:00Ontwikkeling van de homoseksuele identiteit
Mw. drs. R.van de Giessen
22:00Afsluiting met een drankje