28-10-08 Kinder- tandheelkunde

Artsen werkzaam in de Jeugdgezondheidszorg krijgen van ouders regelmatig vragen op het gebied van tandheelkunde en orthodontie. In de voordrachten van deze avond wordt daarom uitgebreid op deze onderwerpen ingegaan.
Tijdens de eerste voordracht komt de normale ontwikkeling van het gebit aan bod met de daarbij voorkomende problemen.
Hoe herken je bij (jonge) kinderen wat pluis is en wat niet? Wat kan de rol van de arts Jeugdgezondheidszorg zijn op tandheelkundig gebied? Hoe zorg je dat dit ook op latere leeftijd effect heeft?
Hoe gaat het met de kindertanden in Nederland? Wat wordt daaraan gedaan? Dit zijn vragen die tijdens de tweede voordracht beantwoord zullen worden. Daarnaast worden veel voorkomende gebitsproblemen bij kinderen in de leeftijd van 2-12 jaar aan de hand van een aantal casus in een medisch daglicht gesteld. Daarbij komen herkenning van niet fysiologische slijtage, effecten van vroegtijdig verlies van tanden en gebitsletsel in het melk- en wisselgebit aan de orde.

Spreker:
Hr. dr. G. Stel
Tandarts-pedodontoloog
Hoofd afdeling kindertandheelkunde
Universitair Medisch Centrum St. Radboud
Nijmegen

Mede namens de stichting PAOG-JGZ nodig ik u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
Saskia Wintraeken
Arts M&G
GGD Zuid Limburg

Programma

19.00-19.30 uur:
Ontvangst met koffie/ thee
Registratie

19.30-20.30 uur:
“Kijk op kinder(tand)en”.
Hr. dr. G. Stel
Download presentatie
Handleiding aandachtspunten preventieve mondzorg 0-19 jaar voor de JGZ
Folder wisselen van tijdelijk gebit naar blijvend gebit

Ortho ODkaart-deel2 Ortho ODkaart-deel1

Ortho OD-kaart Deel 1 en deel 2

20.30-21.45 uur:
“Een kindertand is gauw gevuld ?!”.
Hr. dr. G. Stel.

21.45-22.00 uur:
Discussie

22.00 uur:
Afsluiting met een drankje