28-10-2014 De Baby heup.

In de diagnostiek en behandeling van Developmental Dysplasia of the Hip
( voorheen congenitale heupdysplasie ) hebben de afgelopen jaren belangrijke veranderingen plaatsgevonden.
De naam heupdysplasie is veranderd in Developmental Dysplasia of the Hip
( DDH ). DDH omvat alle ontwikkelingsstoornissen van de heup, zowel de congenitale heupluxatie ( de meest ernstige vorm van DDH ), als ook de milde heupdysplasie ( achterblijvende ontwikkeling van de heupkom en  –kop ).

Uiteraard komen de epidemiologie, risicofactoren en het lichamelijk onderzoek op de verschillende leeftijden aan de orde.
Ook de diagnostiek van DDH is veranderd. Naast de röntgendiagnostiek wordt tegenwoordig veel gebruik gemaakt van echodiagnostiek, waarmee het dynamische karakter van de aandoening beter in beeld te brengen is.

Bij de conservatieve en operatieve behandeling van DDH hebben technische ontwikkelingen plaatsgevonden, die weer nieuwe mogelijkheden bieden.
Door het optimaliseren van de screening op DDH door de jeugdartsen en initiatieven als het laagdrempelige inloopspreekuur bij de polikliniek Kinderorthopedie MUMC+, kan het aantal gemiste of  laat gestelde diagnoses gereduceerd worden.

Programma
19.00 – 19.30 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

 19.30 – 20.20 uur
Algemene presentatie over DDH
Mw. drs. H. Staal
Algemene presentatie DDH Mw drs. H. Staal 28102014

20.20 – 21.05 uur
Beeldvormend onderzoek bij DDH
Hr. prof. dr. S. Robben

 21.05 – 21.50 uur
Conservatieve en praktische behandeling van DDH
Hr. W. Wijnen
Presentatie Hr. W. Wijnen 28102014

21.50-22.10
Operatieve behandeling van DDH
Mw. drs. H. Staal
operatieve behandeling DDH Mw. Drs. H. Staal 23102014

22.10 uur
Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Mw. drs. H. StaalOrthopedisch chirurg MUMC+
Hr. prof. dr. S. RobbenRadioloog MUMC+
Hr. W. WijnenNurse practitioner MUMC+