28-11-2023 Juridische aspecten binnen de Jeugdgezondheidszorg (WEBINAR)

Jeugdartsen hebben als taak dat zij het veilig en gezond opgroeien van het individuele kind en een groep kinderen bevorderen. Daarbij is de aandacht niet alleen gericht op het fysieke welbevinden van een kind. De jeugdarts legt verbindingen tussen de verschillende maatschappelijke domeinen die samen een rol spelen in het leven van een kind, zoals ook wettelijke en juridische kaders rond jeugdigen. In 1989 werd het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind opgesteld en door Nederland ondertekend. Dit Kinderrechtenverdrag geeft belangrijke uitgangspunten om ervoor te zorgen dat kinderen veilig en zo optimaal mogelijk kunnen opgroeien en ontwikkelen.
Ook is in het Kinderrechtenverdrag vastgelegd dat kinderen bij alle beslissingen die hen aangaan, het recht hebben om hun stem te laten horen.

Daarnaast groeit het aantal klachten van ouders en aan tuchtrechtelijke uitspraken wordt in de media aandacht besteed. Ook artsen in de jeugdgezondheidszorg worden in de uitoefening van hun beroep regelmatig geconfronteerd met juridische dilemma’s. Voor een jeugdarts is het belangrijk om kennis te hebben van de wettelijk en juridische kaders rondom jeugdigen en om bij te dragen aan het borgen daarvan in belang van het kind.
Tijdens deze avond staan kinderrechten en de juridische aspecten hiervan in de jeugdgezondheidszorg centraal.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodigen wij u van harte uit tot het digitaal bijwonen van deze avond,
Julia Morales Belmar, aios jeugdarts KNMG, GGD Zuid Limburg.
Birgit Levelink, kinderarts sociale pediatrie, MUMC+.

Programma

19.00 – 19.15 uur
Digitale inloop

19.15 – 20.15 uur
Juridische aspecten binnen de jeugdgezondheid(szorg)
Jolanda van Boven
Download de presentatie
Download Staatscourant 1-6-2011 Uitspraak Centraal College voor de Gezondheidszorg
Download Dubbele toestemming ouders
Download Inspectie Jeugdzorg, Casusonderzoek kindermishandeling in Zuid-Holland, nov 2015

20.15 – 20.35 uur
Discussie
Jolanda van Boven

20.35 – 20.50 uur
Pauze

20.50 – 21.10 uur
Casus bespreking
Birgit Levelink en Bas Erkens
Download de presentatie

21.10 – 22.00 uur
Rechten van het kind
Veronica Smits

22.00 – 22.10 uur
Discussie
Veronica Smits

Sprekers

Naam Functie
Mw. mr. J. van BovenJurist
Mw. mr. dr. V. SmitsKinderrechter bij team familie en jeugd rechtbank Oost-Brabant
Mw. dr. B. LevelinkKinderarts sociale pediatrie. MUMC+
Dhr. drs. B. ErkensArts jeugdgezondheidszorg, GGD Zuid Limburg