28-09-2021 Hoofdpijn bij kinderen en jeugdigen & Selectief mutisme (Webinar)

In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, komt hoofdpijn bij kinderen regelmatig voor: 1 op de 5 kinderen heeft te maken met hoofdpijnklachten. Bij de meeste kinderen is er geen ernstige oorzaak die de hoofdpijn veroorzaakt. Toch is hoofdpijn een vervelende kwaal, met grote invloed op het leven van een kind.
Hoofdpijn is ook een regelmatig terugkerend probleem in de spreekkamer van de jeugdarts en een frequente reden van schoolverzuim.
De meest voorkomende vormen van hoofdpijn bij kinderen zijn: migraine, spanningshoofdpijn, chronische dagelijkse hoofdpijn en medicatie / over-gebruikshoofdpijn. De diverse typen hoofdpijn, de mogelijke adviezen en behandelopties, en de alarmsignalen bij zowel kinderen als jeugdigen komen aan de orde. Er zal specifieke aandacht zijn voor vaak voorkomende menstruatiegebonden migraine en de behandelmogelijkheden daarvan binnen het Hoofdpijncentrum i.s.m. een Verpleegkundig Specialist..

In zijn boek “Breek de stilte” beschrijft Eustache Sollman wat selectief mutisme inhoudt en hoe zich dat verhoudt tot extreme verlegenheid. Kinderen met selectief mutisme praten thuis wel, maar in andere sociale situaties, zoals op school, niet of weinig. Angst is de belangrijkste oorzaak. In situaties waarin ze niet hoeven te praten, treden ze soms gewoon op de voorgrond.
Hoe ga je met deze leerlingen om? Hoe begeleid je hen, zodat ze meer van zichzelf laten horen?

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Don Houben, arts M&G, GGD Limburg Noord.

Programma

19.00 – 19.10 uur
Ontvangst

19.15 – 20.15 uur
Hoofdpijn bij kinderen en jeugdigen & menstruatiegebonden migraine
Patricia Eekers
Download de presentatie

20.15 – 20.20 uur
Pauze

20.20 – 20.40 uur
Vragen, discussie en casuïstiek
Patricia Eekers

20.40 – 20.45 uur
Pauze

20.45-22.10 uur (waarin ergens 5 min. pauze)
Selectief mutisme
Eustache Sollman
Autisme Centraal jaargang 38 nummer 6
Brochure onderzoek naar selectief mutisme_Universiteit Leiden_Omilia
Directe links naar onderzoeken selectief mutisme
Informatie brief en toestemmingsverklaring oktober
LBBO sept 2016 selectief mutisme Eustache Sollman
Mindmap selectief mutisme – Eustache Sollman
Selectief mutisme (NRC 31mei2021)
Vragenlijst kinderen die weinig spreken

Sprekers

Naam Functie
Hr. E. SollmanSpecialist Onderwijs en Ondersteuning SOTOG, specialist selectief mutisme, Advanced Rots & Water trainer, Borculo.
Mw. drs. P.J.E. EekersNeuroloog, Hoofdpijncentrum Laurentiusziekenhuis , Roermond.