29-03-11 Centrum voor Jeugd en Gezin

De afgelopen drie jaar zijn de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) uit de gemeentelijke grond geschoten. Het voormalige ministerie van Jeugd en Gezin zag de Centra voor Jeugd en Gezin als de operationalisering van Operatie Jong. Het doel van Operatie Jong was om knelpunten in het jeugdbeleid op te lossen, in samenwerking met partners in het veld. Operatie Jong is de 23-ste poging om het jeugdbeleid te structureren.
Anno 2011 heeft elke gemeente heeft z’n eigen Centrum voor Jeugd en Gezin; enkele gemeenten hebben de handen ineen geslagen en hebben een gezamenlijk Centrum voor Jeugd en Gezin.
Als we de balans opmaken van drie jaar Centra voor Jeugd en Gezin, hebben we dan de doelstellingen gerealiseerd? Hebben we het Centrum voor Jeugd en Gezin omarmd?
Kunnen we als Jeugdgezondheidszorg (JGZ) het CJG verder vormgeven of is voor JGZ het CJG een noodzakelijk kwaad? Moeten we nieuwe wegen inslaan met de CJG’s? En welke dan?

Sprekers:

Mevrouw Marjon Lemmens, GGD Zuid Limburg, stafmedewerker beleid, kwartiermaker CJG Westelijke Mijnstreek.
Mevrouw drs. Annemiek van Woudenberg, arts M&G, partner bij deJeugdZaak.nl.
De heer drs. Steven P.M. de Waal, oprichter en voorzitter Denktank Public SPACE www.publicspace.nl

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
De heer drs. Tjaard Groendijk, arts M&G, manager JGZ GGD Limburg-Noord.

Programma

19.00 -19.30 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.30-19.40 uur
Welkom en inleiding door de voorzitter
De heer drs. Tjaard Groendijk
Download extra info deel 1
Download extra info deel 2

Interessante websites:
www.dejeugdzaak.nl
www.publicspace.eu
www.cjg.nl
www.nji.nl
www.vng.nl
www.vcjg.nl

19.40-20.20 uur
Drie jaar Centra voor Jeugd en Gezin: stand van zaken
Mevrouw Marjon Lemmens
Download de presentatie

20.20-21.00 uur
Jeugdgezondheidszorg, wat is je rol en positie in de Centra voor Jeugd en Gezin
Mevrouw drs. Annemiek van Woudenberg
Download de presentatie

21.00-21.40 uur
Decentralisatie Jeugdzorg: begin of eind van de CJG’s?
De heer drs. Steven P.M. de Waal
Download de presentatie
Download extra Bijlage

21.40 – 22.00 uur
Forumdiscussie

22.00 uur
Afsluiting met een drankje