29-11-2011 Normen en waarden; Civil Society

In zijn boek Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding roept Micha de Winter op tot het creëren van een Pedagogische Civil Society: it takes a village to raise a child. Als JGZ-ers zien wij in dat opvoedende dorp ook een rol voor onszelf weggelegd. Maar welke rol is dat precies, en hoe doen we dat dan?
Het blijkt een complex vraagstuk, en er bestaat geen simpel antwoord. Op deze PAOG-avond “Waarden en normen” zoeken we samen naar onze plek in het dorp, de stad, de wereld die kinderen laat opgroeien.”

Simone Seelen spreekt over de kernwaarde die zij als ouder in haar zoektocht om een ‘goede’ ouder te zijn ontdekte: welkom zijn. Dit staat voor haar voor de weg die zij als mens, maar vooral ook als ouder heeft afgelegd. Twee jaar geleden kreeg zij een psychose en maakte een forse huwelijkscrisis door, had vaak de handen vol aan zichzelf. Een weg van herstel volgde, met name door het (her)vinden van haar eigen kracht. “Ik hoef de normen en waarden nu niet meer te prediken aan mijn kinderen, maar ik leef ze weer voor.” Ze wil haar ervaring graag delen en vertalen naar passende ondersteuning.

Rianne Wesenbeek zoekt met ons naar de mogelijkheden om in een veranderde gemeenschap, met professionals maar vooral weer ‘Meer Met Elkaar’ (volgens de WMO) kinderen op te voeden. Kinderen in nood zijn de klokkenluiders van een gemeenschap in nood. Vanuit inzichten en ervaringen van de expeditie Geestelijk Gezond Maastricht die vijf jaar geleden van start ging deelt zij met ons de zoektocht van samenwerken, kwaliteit van samenleven, urgenties, missie en leiderschap.

Guido van de Luitgaarden zal op zijn eigen, interactieve manier beginnen met het opzoeken van de confrontatie. Op basis van een analogie met het vak van missionaris zal hij vervolgens een cultureel-antropologische / cultuursociologische beschouwing op de sociale geneeskunde geven, om vervolgens uit te komen bij het praktische belang van begrippen als “professionele dominantie”, “emic understanding” en “empathie” .

Rita Meertens verzorgt middels videobeelden een inkijk in de pedagogische civil society zoals die reeds vorm krijgt in buurthuizen en huiskamerprojecten in Sittard-Geleen. De professionele input bestaat hierbij uit faciliteren en koffieschenken.

Klasien Horstman sluit de avond af met een beschouwing vanuit haar leerstoel “Filosofie van Publieke Gezondheid”.

Een aantal opwarmers voor deze avond:

http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability.html
http://www.waardenweb.nl/

Sprekers

Naam Functie
Simone Seelen Ervaringsdeskundige/ouder/projectontwikkelaar-adviseur voor innovatie in zorg en welzijn.
Rianne J.M. Wesenbeek Studeerde Maatschappelijk werk (1973), sociale pedagogiek (UVA 1985) en race and ethnic studies (UVA 1994). Haar expertise domein is de geestelijke gezondheidszorg: onderzoek, ontwikkeling, opleiding, beleid m.n. transculturele onderwerpen (Amsterdam 1986-2002) en LSES (Maastricht 2002-2011). Ze is sinds 2005 gespecialiseerd in Public Mental Health en projectleider “Geestelijk Gezond Maastricht” (2007)
Guido van de Luitgaarden, PhD Studeerde Sociaal-Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool Maastricht en haalde daarna een Mastersgraad in Comparative Eurpopean Social Studies aan London Metropolitan University. Onlangs promoveerde hij aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Hij is senior docent aan de Faculteit Sociale Studies van de Hogeschool Zuyd en is als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Sociale Integratie van diezelfde Hogeschool.
Rita Meertens Pedagogisch medewerker Centrum Jeugd en Gezin Sittard-Geleen, via Partners in Welzijn. Rita is onder andere betrokken bij de uitvoering van Allemaal Opvoeders.
Prof. Klasien Horstman, PhD Studeerde wijsgerige en historische sociologie aan de Rijks Universiteit Groningen en promoveerde in 1996 op een onderzoek ''Verzekerd leven. Artsen en levensverzekeringsmaatschappijen 1880-1920'' Later vescheen van haar hand onder andere het rapport 'Gezondheidspolitiek in een risicocultuur. Burgerschap in het tijdperk van voorspellende geneeskunde' (Rathenau Instituut, Den Haag), een bijdrage aan het publieke debat over de voorspellende geneeskunde. Zij doet onderzoek naar de constructie van risico's (genetische risico's en leefstijlrisico's) voor hart- en vaatziekten en de omgang met genetische risico's in publieke – en private verzekeringen in Nederland, Engeland en Duitsland. Momenteel is zij bijzonder hoogleraar Filosofie van Public Health aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht. In juni 2010 sprak zij haar inaugurele rede uit, met de titel ‘Dikke kinderen, uitgebluste werknemers en vreemde virussen. Filosofie van de publieke gezondheidszorg in de 21e eeuw’.

Programma

Tijd van Tot Beschrijving Presentatie(s)
19:0019:30Ontvangst met koffie / thee en registratie
19:3019:35Opening door de voorzitter
19:3519:55Welkom zijn
Simone Seelen
20:0020:20It takes the children to raise the city
Rianne Wesenbeek
Downloaden
20:2520:55De missionarishouding
Dr. Guido van de Luitgaarden
21:0021:15Huiskamerproject, Allemaal Opvoeders
Rita Meertens
21:2021:45Filosofie van de Publieke Gezondheid
Prof. dr. Klasien Horstman
21:4522:00Gelegenheid tot dialoog
22:00Afsluiting met een drankje