30-10-2018 Allergie en hyperallergene voeding, de rol van eczeem, huiduitslag pluis/ niet-pluis

De prevalentie van voedselallergie ligt voor kinderen misschien wel rond de
3-5 %. Het aantal ouders dat hun kinderen verdenkt van voedselallergie ligt echter een factor 2-5 keer zo hoog. Goede begeleiding en diagnostiek om onnodige diëten en stigmatisering te voorkomen zijn van groot belang.
Indien daadwerkelijk aanwezig, is er nog geen curatieve oplossing voor voedselallergieën. Voedingsadviezen vanuit de JGZ en kindergeneeskunde spelen hierbij een cruciale rol. Er wordt ingegaan op de preventieve rol van bijvoeding en de vroege introductie hiervan.

Constitutioneel eczeem (CE) is een chronisch, recidiverende, jeukende huidaandoening, voor een belangrijk deel bepaald door genetische factoren. In westerse landen komt CE voor bij 15-20 % van de kinderen. CE past binnen het atopisch syndroom en van de kinderen met matig tot ernstig eczeem jonger dan 4 jaar heeft 30-40 % voedselallergie. Dit betekent echter niet dat CE veroorzaakt wordt door een voedselallergie. Deze laatste veronderstelling kan leiden tot een frustrerende zoektocht naar de “veroorzaker” van deze huidziekte en adequate behandeling in de weg staan.

Als laatste gaat u aan de hand van casuïstiek kijken naar huiduitslag, vanuit het perspectief van infectieziekten en immunologie. De JGZ heeft een belangrijke rol in het signaleren, diagnosticeren en herkennen van alarmsymptomen die een verwijzing van een kind met huiduitslag noodzakelijk maken. Welke huidafwijkingen worden in dit kader frequent gezien op de kinderleeftijd ? Wanneer kunt u afwachten en welke kinderen wilt u juist verwijzen ?

Namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Mw. drs. Jeannette Vanderheiden, jeugdarts, Envida JGZ.

Programma

19.00 – 19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15 – 20.15 uur
Preventie van voedselallergie;
“nuts or peanuts” ?
Jochem van den Berg

20.15– 21.15 uur
Constitutioneel eczeem: de Kip of het Ei.
Goede eczeemzorg een meerwaarde voor kind en (jeugd)arts
Philip Ribbink

21.15 – 21.30 uur
Pauze

21.30-22.10 uur
Huiduitslag: pluis versus niet-pluis
Linda van der Sande
Download de presentatie

22.10 uur
Afsluiting met een drank

Sprekers

Naam Functie
Hr. dr. J. van den BergKinderarts en expert kinderallergologie, Zuyderland MC, bestuurslid sectie kinderallergologie NVK.
Hr. P. RibbinkVerpleegkundig consulent kindergeneeskunde, Zuyderland MC, cluster allergie/ longziekten.
Mw. drs. L. van der SandeLaatstejaars aios kindergeneeskunde, Maastricht UMC+.