31-10-2017 “(Te-) Kwetsbaar ouderschap”

Op deze avond maken we kennis met “team Rijlaarsdam”. Connie Rijlaarsdam ontwikkelde in 2014 in Tilburg het programma “Anticonceptie bij kwetsbare ouders’. Dit is ontstaan vanuit haar eigen ervaring in de praktijk. Het programma helpt kwetsbare ouders om in deze fase van hun leven geen kind te krijgen. Op vrijwillige basis, met een proactieve benadering. Het is maatwerk, met als sleutelwoord preventie; een programma recht uit het hart van deze bevlogen verpleegkundig specialist. Zij heeft met haar aanpak verschillende prijzen gewonnen en werd uitgeroepen tot “ Meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheidszorg 2016.”

Vervolgens laat prof. Paul Helders ons nadenken over de vraag: “bestaat er zoiets als een foetaal geheugen”? Bekend als gewaardeerd spreker op de Oranjewoud conferentie, neemt hij ons mee in zijn ervaring vanuit onderzoek naar de communicatie tussen moeder en haar (ongeboren) kind.

We weten dat stress nadelig kan zijn voor het jonge kind. Minder bekend is dat stress vroeg in het leven ook een relatie heeft met de ontwikkeling en gezondheid later in het leven, en mogelijk zelfs op volgende generatie(s). Spreker van de laatste voordracht dr. Roseriet Beijers is cum laude gepromoveerd in de vroege ontwikkelingspsychologie.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
Mw. drs. Monique Noll, jeugdarts, GGD Limburg Noord.

Programma

19.00 – 19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15 – 20.10 uur
Anticonceptie bij kwetsbare ouders
Team Rijlaarsdam, Mw. D. van Sambeek
Download de presentatie

20.10 – 21.00 uur
Bestaat er zoiets als een foetaal geheugen”?
Prof. dr. Paul Helders
Download de presentatie

21.00 – 21.15 uur
Pauze

21.15 – 22.10 uur
Stress vroeg in het leven ijlt na
Dr. Roseriet Beijers
Download de presentatie

22.10 uur
Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Team RijlaarsdamSpreker nog niet bekend .
Hr. prof. dr. Paul HeldersMedisch fysioloog en kinderfysiotherapeut, eerder verbonden aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis/UMC Utrecht.
Mw. dr. Roseriet BeijersUniversitair docent Radboud Universiteit Nijmegen.